Aktuality

Mladí cestáři z mateřských škol se opět sešli v Chrudimi

15. 3. 2022

Mladí cestáři z mateřských škol se opět sešli v Chrudimi

Na webu Portál řidiče vyšel článek o tom, jak se mladí cestáři z mateřských škol se opět sešli v Chrudimi.

Událo se v SUSPk
Jak dokáže jeden kamion zablokovat dopravu

14. 3. 2022

Jak dokáže jeden kamion zablokovat dopravu

Na webu Portál řidiče vyšel článek o tom, jak dokáže jeden kamion zablokovat dopravu.

Ostatní
Podívejte se, jak se opravují silnice v zimě

10. 3. 2022

Podívejte se, jak se opravují silnice v zimě

Na webu Portál řidiče se můžete podívat na to, jak se opravují silnice v zimě.

Ostatní
Kraj chce při opravách silnic rozšiřovat 5G síť

8. 3. 2022

Kraj chce při opravách silnic rozšiřovat 5G síť

Když už se jednou něco dělá, mělo by se to udělat pořádně a všechno. Takovou filozofii na silnicích vyznává Pardubický kraj, který se ji snaží naplňovat třeba při rekonstrukcích silnic v obcích. S nimi sdružuje investice, takže rozkopaná silnice při opravě se rovnou využije pro práci na obecních inženýrských sítích. Tím se významně šetří nejen finanční prostředky, ale také nervy řidičů a obyvatel přilehlých nemovitostí z opakovaných uzavírek. Nyní se Pardubický kraj posunul na ještě vyšší úroveň. Práce na silnicích využije k rozšíření 5G sítí, a to jako první region v republice.

Akce
Z hlediska zimní údržby byl loňský rok rekordní

8. 3. 2022

Z hlediska zimní údržby byl loňský rok rekordní

Rekordní. Takový přívlastek si alespoň z pohledu účetnictví ponese zimní údržba silnic v Pardubickém kraji za rok 2021. Pokud se sečte částka, kterou bylo nutné vynaložit na zabezpečení sjízdnosti silnic II. a III. třídy v regionu v prvních a následně závěrečných měsících roku, přesáhne suma všechny dosavadní. „Podepsalo se na tom několik vlivů, od zdražení materiálů, přes nutná opatření v souvislosti s pandemií covidu, až po zdražení lidských zdrojů a energií,“ vysvětluje 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje odpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Akce
Doprava má v kraji pro letošek velké plány

8. 3. 2022

Doprava má v kraji pro letošek velké plány

Jaký bude v Pardubickém kraji letošní rok v oblasti dopravy? To bylo jedno z hlavních témat pracovního setkání, které společně s Pardubickým krajem, krajskou hospodářskou komorou, spoluzorganizovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Odborníci z jednotlivých odvětví oboru si tady vyměňovali nejen zkušenosti, vzájemně si představovali svoje plány pro rok 2022.

Akce
I letos čeká na silničáře v regionu mnoho staveb

8. 3. 2022

I letos čeká na silničáře v regionu mnoho staveb

Dvě a půl miliardy korun se prostřednictvím Správy a údržby silnic Pardubického kraje dostaly loni v regionu do oblasti silničního hospodářství. Nebývale vysoká částka, kterou v kraji doplnily ještě další prostředky, jako například evropské zdroje, se letos pravděpodobně opakovat nebude. „Přesto ani letošní rok nebude v rámci silničního hospodářství úplně chudý, investice by měly být kolem miliardy a půl,“ konstatuje 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Akce
Posypové materiály - čím vším silničáři bojují se sněhem a náledím

7. 3. 2022

Posypové materiály - čím vším silničáři bojují se sněhem a náledím

Na webu Portál řidiče vyšel článek o tom, čím vším silničáři bojují se sněhem a náledí.

Ostatní
Jak se silničáři připravují na zimu

4. 3. 2022

Jak se silničáři připravují na zimu

Na webu Portál řidiče vyšel článek o tom, jak se silničáři připravují na zimu.

Ostatní
Pardubickým silničářům se osvědčilo použití tichých krytů vozovek

2. 3. 2022

Pardubickým silničářům se osvědčilo použití tichých krytů vozovek

Asfaltové souvrství na komunikaci je z hlediska jednotkové ceny nejdražší položka v silničním stavitelství. Dražší už je jen čtverečný metr pořízení mostu. Z pohledu tohoto majetku, který spravuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, kterých je přes 800, se jedná o minoritní položku vůči ploše silnic. „Pardubický kraj vlastní přes 3000 km silnic II. a III. třídy. Při vynásobení této délky v průměrné šířce 6 metrů vozovky se jedná o obrovskou plochu. Při vysoké jednotkové ceně je tedy položka do živičné vrstvy nejdražší v silničním hospodářství Pardubického kraje,“ přiznává senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Akce Ostatní
Zajímavosti ze světa techniky Správy a údržby silnic

14. 2. 2022

Zajímavosti ze světa techniky Správy a údržby silnic

Na webu Portál řidiče vyšel článek o zajímavostech ze světa techniky Správy a údržby silnic.

Ostatní
Laser scanner pomohl silničářům Pardubického kraje odhalit poškozené silnice

7. 2. 2022

Laser scanner pomohl silničářům Pardubického kraje odhalit poškozené silnice

Georadar a laser scanner jsou pro silniční hospodářství průlomové metody na měření opotřebených komunikací. „Před mnoha lety jsme zahájili spolupráci s finskou společností Roadscanners. Tato spolupráce se týkala  dvou technologií, které jsou z inovativního procesu zcela revoluční. Tehdy to byla otázka zapojení laser scanneru a georadaru do silničního hospodářství,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Akce Ostatní