Aktuality

Z hlediska zimní údržby byl loňský rok rekordní

8. 3. 2022

Z hlediska zimní údržby byl loňský rok rekordní

Rekordní. Takový přívlastek si alespoň z pohledu účetnictví ponese zimní údržba silnic v Pardubickém kraji za rok 2021. Pokud se sečte částka, kterou bylo nutné vynaložit na zabezpečení sjízdnosti silnic II. a III. třídy v regionu v prvních a následně závěrečných měsících roku, přesáhne suma všechny dosavadní. „Podepsalo se na tom několik vlivů, od zdražení materiálů, přes nutná opatření v souvislosti s pandemií covidu, až po zdražení lidských zdrojů a energií,“ vysvětluje 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje odpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Akce
Doprava má v kraji pro letošek velké plány

8. 3. 2022

Doprava má v kraji pro letošek velké plány

Jaký bude v Pardubickém kraji letošní rok v oblasti dopravy? To bylo jedno z hlavních témat pracovního setkání, které společně s Pardubickým krajem, krajskou hospodářskou komorou, spoluzorganizovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Odborníci z jednotlivých odvětví oboru si tady vyměňovali nejen zkušenosti, vzájemně si představovali svoje plány pro rok 2022.

Akce
I letos čeká na silničáře v regionu mnoho staveb

8. 3. 2022

I letos čeká na silničáře v regionu mnoho staveb

Dvě a půl miliardy korun se prostřednictvím Správy a údržby silnic Pardubického kraje dostaly loni v regionu do oblasti silničního hospodářství. Nebývale vysoká částka, kterou v kraji doplnily ještě další prostředky, jako například evropské zdroje, se letos pravděpodobně opakovat nebude. „Přesto ani letošní rok nebude v rámci silničního hospodářství úplně chudý, investice by měly být kolem miliardy a půl,“ konstatuje 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Akce
Posypové materiály - čím vším silničáři bojují se sněhem a náledím

7. 3. 2022

Posypové materiály - čím vším silničáři bojují se sněhem a náledím

Na webu Portál řidiče vyšel článek o tom, čím vším silničáři bojují se sněhem a náledí.

Ostatní
Jak se silničáři připravují na zimu

4. 3. 2022

Jak se silničáři připravují na zimu

Na webu Portál řidiče vyšel článek o tom, jak se silničáři připravují na zimu.

Ostatní
Pardubickým silničářům se osvědčilo použití tichých krytů vozovek

2. 3. 2022

Pardubickým silničářům se osvědčilo použití tichých krytů vozovek

Asfaltové souvrství na komunikaci je z hlediska jednotkové ceny nejdražší položka v silničním stavitelství. Dražší už je jen čtverečný metr pořízení mostu. Z pohledu tohoto majetku, který spravuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, kterých je přes 800, se jedná o minoritní položku vůči ploše silnic. „Pardubický kraj vlastní přes 3000 km silnic II. a III. třídy. Při vynásobení této délky v průměrné šířce 6 metrů vozovky se jedná o obrovskou plochu. Při vysoké jednotkové ceně je tedy položka do živičné vrstvy nejdražší v silničním hospodářství Pardubického kraje,“ přiznává senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Akce Ostatní
Zajímavosti ze světa techniky Správy a údržby silnic

14. 2. 2022

Zajímavosti ze světa techniky Správy a údržby silnic

Na webu Portál řidiče vyšel článek o zajímavostech ze světa techniky Správy a údržby silnic.

Ostatní
Laser scanner pomohl silničářům Pardubického kraje odhalit poškozené silnice

7. 2. 2022

Laser scanner pomohl silničářům Pardubického kraje odhalit poškozené silnice

Georadar a laser scanner jsou pro silniční hospodářství průlomové metody na měření opotřebených komunikací. „Před mnoha lety jsme zahájili spolupráci s finskou společností Roadscanners. Tato spolupráce se týkala  dvou technologií, které jsou z inovativního procesu zcela revoluční. Tehdy to byla otázka zapojení laser scanneru a georadaru do silničního hospodářství,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Akce Ostatní
Jízda sypačem: Náročná práce, která není pro každého

25. 1. 2022

Jízda sypačem: Náročná práce, která není pro každého

Na webu Portál řidiče vyšel článek o tom, co obnáší práce řidiče sypače.

Ostatní
Jak to vypadá a funguje na dispečinku Správy a údržby silnic

17. 1. 2022

Jak to vypadá a funguje na dispečinku Správy a údržby silnic

V zimě je naší hlavní úlohou zajištění průjezdnosti silnic. To nelze zabezpečit jinak, než pečlivým plánováním a co nejlepším načasováním. Všechny pomyslné figurky na šachovnici silniční sítě řídí dispečer.

Událo se v SUSPk
Stromy mají svůj význam i  v zimním období

13. 1. 2022

Stromy mají svůj význam i v zimním období

PARDUBICKO - Pod termínem údržba silnic si většina řidičů představuje v zimním období odstraňování sněhu nebo námrazy z vozovky a v létě jejich opravu. Málokdo si přitom uvědomuje, že součástí komunikací protínajících krajinu je i silniční zeleň. S nadsázkou, která má k pravdě blíž, než by se mohlo zdát, se říká, že silničáři jsou zároveň poměrně velkým zemědělským družstvem. Vedle pravidelného sekání trávy podél silnic se musí starat také o křoviny podél cest, odstraňovat náletové dřeviny a ošetřovat stromy. A těch je tolik, že by dohromady daly solidně velký les.

Akce Ostatní
Vyvracíme mýtus: Silničáři zase zaspali!

12. 1. 2022

Vyvracíme mýtus: Silničáři zase zaspali!

Každoročně se my silničáři setkáváme ze strany řidičů se stížnostmi na naši práci. Zlobí se, že ne všechny silnice jsou perfektně prohrnuté a někdy to trvá i pár hodin, než zvládneme protáhnout úsek, kterým třeba jezdí do práce. Možná by tedy stálo za to přiblížit, jak to vlastně v zimě u nás chodí. Zkusíme ukázat náš pohled a vyvrátit oblíbený mýtus o tom, že silničáři každý rok zaspí.

Ostatní