Zima se blíží. Krajští silničáři mají připraveno 14 tisíc tun posypové soli

19. 9. 2023

Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) se bude i přes letošní zimu starat o více než 3100 kilometrů komunikací II. a III. tříd v majetku krajské samosprávy. Plán zimní údržby tradičně schválili radní na zářijovém jednání a platit bude od listopadu do konce března. Aktuální informace o sjízdnosti silnic budou dostupné na www.suspk.cz a www.dopravniinfo.cz.

Pardubický kraj skrze SÚS Pk bude opět spravovat pouze komunikace nižších tříd. Průjezdnost dálnic a silnic I. třídy má na starosti ŘSD. „Mohlo by se zdát, že to je jednoduchá práce, ale je třeba mít na paměti, že silnice II. a III. tříd v našem kraji mají dohromady podle poslední aktualizace 3 137 kilometrů. To je obrovské číslo. SÚS Pk bude spravovat přes zimu 96 % z nich, ostatní udržovat nebudeme, ale v tomto případě se jedná pouze o komunikace s malým dopravním významem bez hromadné linkové dopravy. Dopravní obslužnost do všech obcí a trvale osídlených osad v Pardubickém kraji zůstane zachována. Silničářům přeji, aby bylo počasí předvídatelné a kalamit co možná nejméně. I během chvíle se v některých místech může vozovka změnit v ledovou plochu. Silničáři jsou pak pro řadu občanů obětními beránky, ačkoliv z GPS dat je jasně vidět, že byli celou noc v terénu a snažili se s počasím bojovat,“ uvedl k plánu zimní údržby náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Oproti minulému roku došlo k dílčím úpravám udržovaných úseků. Nově se silničáři budou v zimě věnovat nedávno otevřeným kruhovým objezdům či nově zprovozněným částem obchvatu Dašic a Kojic. Podle plánu zimní údržby je dopravní silniční síť rozdělena do 69 okruhů, drtivou většinu z nich bude SÚS PK obstarávat sama. Novinkou pro letošní rok jsou čtyři nová nákladní auta s nástavbami. Dvě z nich získali silničáři díky projektu Tatra do škol.

„Vlastními silami obstaráme 87 % komunikací, což je přes 2600 kilometrů. Dominantně je tedy zimní údržba v režii SÚS Pk. Dodavatelské výpomoci pro pluhování jsou s ohledem na malý rozsah prací potřebné jen v některých případech a pro kalamitní situace. Spolupracujeme zejména s místními zemědělci, kteří znají terén a mají potřebnou techniku. Na základě umístění komunikace, například s ohledem na významné biotopy či vodní toky, se také mění typ údržby. Chemické rozmrazovací materiály používáme na 1979 kilometrech komunikací, inertní materiály jako písek a drť na 851 kilometrech a 174 kilometrů silnic pouze pluhujeme. Vše je samozřejmě odsouhlaseno orgány odpovědnými za ochranu přírody. Naší snahou bude, aby se řidiči bezpečně dostali do cíle svých cest. Uděláme maximum pro to, abychom se se zimou a nástrahami počasí vypořádali a krajské silnice II. a III. tříd zařazené do plánu údržby byly sjízdné. Občas to může chvíli trvat, protože počasí bohužel neporučíme, ale naši zaměstnanci budou i při kalamitách v terénu 24 hodin denně. Proto prosím veřejnost o pochopení. Veškeré důležité informace k zimní údržbě najdete od listopadu do března na našem webu suspk.cz,“ dodává ředitel SÚS Pk Zdeněk Vašák s tím, že na letošní zimu mají silničáři již uskladněno 14 tisíc tun posypové soli.

V krajském rozpočtu je na zimní údržbu komunikací vyčleněno celkem 140 milionů korun.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Autor článku

CO VÁS ZAJÍMÁ

Skončila náročná rekonstrukce silnice mezi Borovou a Oldřiší

6. 6. 2024

Skončila náročná rekonstrukce silnice mezi Borovou a Oldřiší

Od roku 2021 se rekonstruovala silnice III/357 24 v průtahu obcemi Borová a Oldřiš na Svitavsku. Rekonstrukce přibližně pět kilometrů dlouhého úseku byla náročná z technického hlediska, navíc bylo nutné zachovat dopravní obslužnost obce. To se nakonec podařilo a řidiči i obyvatelé se mohou po letech dopravních omezení těšit ze zbrusu nové komunikace.

Úpravy na Wonkově mostě

27. 5. 2024

Úpravy na Wonkově mostě

Ve dnech 28 a 29. května od 19:00 do 1:00 budou probíhat práce na úpravě veřejného osvětlení a přesunu přechodu pro chodce za mostem směrem od centra.

Další aktuality