Začala rekonstrukce přivaděče Choceň - České Libchavy

3. 4. 2023

Silnice II/312 patří mezi významné silniční tahy v regionu, protože je budoucím přivaděčem k dálnici D35. Na tuto komunikaci celostátního významu bude přivádět dopravu z Choceňska a Žamberecka, silnice je však důležitá i lokálně. Pardubický kraj proto letos zahájí její modernizaci ve dvou etapách, a to České Libchavy - Rozsocha a Choceň - Mostek. Poslední březnové pondělí předal Pardubický kraj stavební firmě první staveniště v části České Libchavy - Rozsocha.

Více o přivaděči

„Podle sčítání z roku 2020 po silnici II/312 v úseku Choceň - České Libchavy denně jezdí zhruba 1800 vozidel v obou směrech, včetně nákladních aut. To samozřejmě znamená velké zatížení, komunikace je poškozena a je potřeba s jejím stavem něco udělat,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš. „Cílem modernizace dvanáctikilometrového úseku je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v řešeném úseku a úprava míst, které lze v současné době považovat za nebezpečná či nepřehledná. V celé délce je zachováno stávající vedení silnice, avšak v některých místech dochází k jejímu rozšíření a samozřejmě opravě povrchu. Stavbu jsme rozdělili na tři menší úseky, v letošním roce chceme začít a dokončit dva z nich. Celkem má podle smlouvy modernizace stát 204 milionů korun bez DPH, s financováním nám pomůže Státní fond dopravní infrastruktury, který poskytuje 100% dotaci.“

Za skutečně nevlídného počasí si dodavatelé převzali silnici, jejíž zhruba tři kilometry mezi obcí Rozsocha a Českými Libchavami už skutečně potřebují důkladný zásah. O něj se postará sdružení firem Chládek a Tintěra a Strabag. „Jedná se o kompletní modernizaci silnice, včetně podkladních vrstev, takže v některých úsecích nás čeká budování kompletní konstrukce vozovky,“ přiblížil na startu stavebních prací ředitel divize Silniční stavby společnosti Chládek a Tintěra Richard Čapek. Jeho slova doplňuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec: „Rekonstrukce silnice je vedena v její stávající stopě, vedle její kompletní opravy dojde k vybudování prvků pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. To znamená, že tu budou vybudovány vjezdové brány, dopravně-bezpečnostní prvky, značení a na některých místech dojde k mírnému narovnání oblouků zatáček.“

První etapa za bezmála 50 milionů

Stavební firma nejprve v dubnu začne v části České Libchavy - Rozsocha. Práce na tříkilometrovém úseku mají stát 47 milionů korun bez DPH a skončit do konce letošního roku. Po předání stanoviště začaly nejprve přípravné práce, které ještě neovlivnily průjezdnost trasy. „Úsek bude v první fázi jen málo dotčen, jen bude probíhat kácení stromů,“ uvedl při předání staveniště Richard Čapek. „Uzavřený bude celý úsek od 3. dubna, a to z Českých Libchav do obce Rozsocha po křižovatku, která zůstane otevřená kvůli zachování dopravní obslužnosti.“ Řidičům tak po dobu stavby život zkomplikuje objížďka. Těch je v okolí bohužel víc. „V tomto prostoru do hry vstupují dvě stavby,“ upřesnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Němec. „Jednou je do června trvající stavba Správy železnic, konkrétně práce na železničním koridoru mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí. Druhou je stavba na silnici druhé třídy mezi Hrádkem a Ústím nad Orlicí, která je financovaná z IROPu.“

Letos i druhá etapa přivaděče

V červenci následně kraj zahájí práce v druhé etapě Choceň - Mostek. Modernizace 3,5 kilometru silnice vyjde podle odhadů na 55 milionů bez DPH, dokončena má být do konce letošního roku. „V souvislosti s touto etapou se zároveň jedná o koordinaci s výstavbou mostu přes Orlici a se stavebními aktivitami Chocně, která ve městě provádí některé stavební práce,“ doplnil ředitel silničářů Miroslav Němec.

Třetím a posledním úsekem plánované modernizace silnice II/312 je trasa Mostek - Rozsocha o délce 5,5 kilometru. Zde se s realizací počítá na rok 2024 a náklady dosahují podle smlouvy výše 87 milionů bez DPH. Stavba by se měla podle odhadů dokončit v příštím roce.

Hejtman: Opravujeme o rok dříve

„Jsme v kontaktu s kolegy ze samospráv z Choceňska a Žamberecka, víme, že stav silnice je kvůli velké dopravní zátěži špatný, a proto jsme vyšli vstříc připomínkám starostů a úsek Choceň - Mostek opravujeme o rok dříve, než bylo původně v plánu,“ dodal k jedné z nejvýznamnějších dopravních staveb letošního roku hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Modernizaci silnice komplikuje fakt, že v tomto území se nám sbíhají i záměry Správy železnic, vede tu objízdná trasa a letos se má ještě opravovat most v Chocni. Je tu hodně akcí na malém území, ale podařilo se nám najít se všemi partnery shodu a pokusíme se práce dokončit v co nejkratším termínu. Dojde nejenom k opravě povrchů, ale ke zvýšení bezpečnosti například osazením nových svodidel, obnově dopravního značení, úpravě křižovatky se silnicí III/3127 na Podlesí a u vjezdu od Českých Libchav do Rozsochy je navržena vjezdová brána, tedy malý ostrůvek v komunikaci, který má za úkol zpomalit přijíždějící vozidla.“

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Přílohy ke stažení

CO VÁS ZAJÍMÁ

Je třeba změnit legislativu, shodli se odborníci v Trpišově

3. 5. 2023

Je třeba změnit legislativu, shodli se odborníci v Trpišově

Po roce se v Trpišově na Chrudimsku opět řešila doprovodná silniční zeleň. Stejně jako loni se na seminář pořádaný Pardubickým krajem, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, sjela řada odborníků z celé republiky. Vzhledem k tomu, že toto téma v mnoha ohledech naráží i na aktuální legislativu, nenechali si ho ujít vedle ekologů, arboristů, dendrologů a samozřejmě silničářů ani vrcholní politici, včetně ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Akce Ostatní Událo se v SUSPk
Druhý ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně

14. 4. 2023

Druhý ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně

Dne 28. 4. 2023 se bude konat druhý ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodní zeleně v penzionu Obora - Trpišov 12, místní část Města Slatiňany.

Další aktuality