Začala rekonstrukce přivaděče Choceň - České Libchavy

3. 4. 2023

Silnice II/312 patří mezi významné silniční tahy v regionu, protože je budoucím přivaděčem k dálnici D35. Na tuto komunikaci celostátního významu bude přivádět dopravu z Choceňska a Žamberecka, silnice je však důležitá i lokálně. Pardubický kraj proto letos zahájí její modernizaci ve dvou etapách, a to České Libchavy - Rozsocha a Choceň - Mostek. Poslední březnové pondělí předal Pardubický kraj stavební firmě první staveniště v části České Libchavy - Rozsocha.

Více o přivaděči

„Podle sčítání z roku 2020 po silnici II/312 v úseku Choceň - České Libchavy denně jezdí zhruba 1800 vozidel v obou směrech, včetně nákladních aut. To samozřejmě znamená velké zatížení, komunikace je poškozena a je potřeba s jejím stavem něco udělat,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš. „Cílem modernizace dvanáctikilometrového úseku je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v řešeném úseku a úprava míst, které lze v současné době považovat za nebezpečná či nepřehledná. V celé délce je zachováno stávající vedení silnice, avšak v některých místech dochází k jejímu rozšíření a samozřejmě opravě povrchu. Stavbu jsme rozdělili na tři menší úseky, v letošním roce chceme začít a dokončit dva z nich. Celkem má podle smlouvy modernizace stát 204 milionů korun bez DPH, s financováním nám pomůže Státní fond dopravní infrastruktury, který poskytuje 100% dotaci.“

Za skutečně nevlídného počasí si dodavatelé převzali silnici, jejíž zhruba tři kilometry mezi obcí Rozsocha a Českými Libchavami už skutečně potřebují důkladný zásah. O něj se postará sdružení firem Chládek a Tintěra a Strabag. „Jedná se o kompletní modernizaci silnice, včetně podkladních vrstev, takže v některých úsecích nás čeká budování kompletní konstrukce vozovky,“ přiblížil na startu stavebních prací ředitel divize Silniční stavby společnosti Chládek a Tintěra Richard Čapek. Jeho slova doplňuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec: „Rekonstrukce silnice je vedena v její stávající stopě, vedle její kompletní opravy dojde k vybudování prvků pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. To znamená, že tu budou vybudovány vjezdové brány, dopravně-bezpečnostní prvky, značení a na některých místech dojde k mírnému narovnání oblouků zatáček.“

První etapa za bezmála 50 milionů

Stavební firma nejprve v dubnu začne v části České Libchavy - Rozsocha. Práce na tříkilometrovém úseku mají stát 47 milionů korun bez DPH a skončit do konce letošního roku. Po předání stanoviště začaly nejprve přípravné práce, které ještě neovlivnily průjezdnost trasy. „Úsek bude v první fázi jen málo dotčen, jen bude probíhat kácení stromů,“ uvedl při předání staveniště Richard Čapek. „Uzavřený bude celý úsek od 3. dubna, a to z Českých Libchav do obce Rozsocha po křižovatku, která zůstane otevřená kvůli zachování dopravní obslužnosti.“ Řidičům tak po dobu stavby život zkomplikuje objížďka. Těch je v okolí bohužel víc. „V tomto prostoru do hry vstupují dvě stavby,“ upřesnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Němec. „Jednou je do června trvající stavba Správy železnic, konkrétně práce na železničním koridoru mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí. Druhou je stavba na silnici druhé třídy mezi Hrádkem a Ústím nad Orlicí, která je financovaná z IROPu.“

Letos i druhá etapa přivaděče

V červenci následně kraj zahájí práce v druhé etapě Choceň - Mostek. Modernizace 3,5 kilometru silnice vyjde podle odhadů na 55 milionů bez DPH, dokončena má být do konce letošního roku. „V souvislosti s touto etapou se zároveň jedná o koordinaci s výstavbou mostu přes Orlici a se stavebními aktivitami Chocně, která ve městě provádí některé stavební práce,“ doplnil ředitel silničářů Miroslav Němec.

Třetím a posledním úsekem plánované modernizace silnice II/312 je trasa Mostek - Rozsocha o délce 5,5 kilometru. Zde se s realizací počítá na rok 2024 a náklady dosahují podle smlouvy výše 87 milionů bez DPH. Stavba by se měla podle odhadů dokončit v příštím roce.

Hejtman: Opravujeme o rok dříve

„Jsme v kontaktu s kolegy ze samospráv z Choceňska a Žamberecka, víme, že stav silnice je kvůli velké dopravní zátěži špatný, a proto jsme vyšli vstříc připomínkám starostů a úsek Choceň - Mostek opravujeme o rok dříve, než bylo původně v plánu,“ dodal k jedné z nejvýznamnějších dopravních staveb letošního roku hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Modernizaci silnice komplikuje fakt, že v tomto území se nám sbíhají i záměry Správy železnic, vede tu objízdná trasa a letos se má ještě opravovat most v Chocni. Je tu hodně akcí na malém území, ale podařilo se nám najít se všemi partnery shodu a pokusíme se práce dokončit v co nejkratším termínu. Dojde nejenom k opravě povrchů, ale ke zvýšení bezpečnosti například osazením nových svodidel, obnově dopravního značení, úpravě křižovatky se silnicí III/3127 na Podlesí a u vjezdu od Českých Libchav do Rozsochy je navržena vjezdová brána, tedy malý ostrůvek v komunikaci, který má za úkol zpomalit přijíždějící vozidla.“

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Přílohy ke stažení

CO VÁS ZAJÍMÁ

Velkoplošné výspravy mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem začínají

20. 5. 2024

Velkoplošné výspravy mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem začínají

Silnici II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem čekají ode dneška (pondělí 20. května) velkoplošné výspravy. Celkem bude opraveno 35 tisíc metrů čtverečných silnice. Zakázka byla vysoutěžena za nižší cenu, než byl předpoklad, a činí 17,5 milionu korun s DPH. Komunikaci čeká ještě letos první etapa celkové rekonstrukce.

Počet vysazených stromů musí vzrůst, shodli se v Pardubicích ministři

17. 5. 2024

Počet vysazených stromů musí vzrůst, shodli se v Pardubicích ministři

Dnes se v Pardubicích za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality