Všechny druhy dopravy se protnuly v Pardubicích

6. 9. 2019

Už po osmé se Pardubice staly dějištěm jedné z největších odborných konferencí v České republice. DOPRAVNÍ KONFERENCE PARDUBICE 2019 znovu do metropole dopravy na východě Čech přilákala odborníky nejen z České republiky. Stěžejními tématy konference byl rozvoj a financování dopravní infrastruktury i pohled na současnou legislativu.

Pozvání na Dopravní konferenci kromě zástupců krajské samosprávy přijali také zástupci úřadů a institucí v oblasti dopravy, členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Hospodářské komory ČR a firem, které se v oboru dopravy pohybují. V Pardubicích je přivítala i místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská. „Jsem hrdá občanka Pardubic. Máme tu řadu dopravních géniů počínaje například Janem Pernerem. Co bych si však přála je to, aby koordinace a kooperace všech módů dopravy měla jasnější cíl. Abychom se vždy dokázali rychle domluvit a dovést všechny projekty do úspěšného konce,“ vyslovila přání Miluš Horská. Účastníky Dopravní konference vítal také senátor a náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš. „Moje poděkování patří především těm, kteří si připravili prezentace a přijeli s nimi sem za námi. Bez nich bychom si tady sice hezky popovídali, ale nic bychom se nedozvěděli,“ řekl na úvod náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Dopravní konference je jednou z mnoha akcí, které se konají první zářijový týden v Pardubicích. Odborná část tohoto „týdne dopravy“ začala už o den dříve, kdy se na půdě Univerzity Pardubice sešli odborníci z České republiky, Slovenska a Rakouska a diskutovali o problematice udržitelnosti silniční sítě. „Jako Dopravní fakulta Jana Pernera jsme hrdým partnerem této konference a spoluorganizátorem akcí v rámci tohoto týdne. Uspořádali jsme spolu se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje odborně velice úzkou konferenci na téma udržitelnosti regionálního silničního hospodářství a řešili jsme problematiku údržby silnic nižších tříd. Program této Dopravní konference je šířeji pojatý, jsme v dalších dopravních módech a těším se na její závěry,“ řekl při zahájení Dopravní konference děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Libor Švadlenka.

Už tradičně se na úvod Dopravní konference hovořilo především o aktuální dopravní legislativě a o strategiích rozvoje dopravní infrastruktury v České republice. S novelami zákonů přítomné seznamoval místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Martin Kolovratník, o strategii rozvoje hovořil 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Velkým tématem bylo i financování všech módů dopravy, tedy silniční, železniční, vodní i letecké. V roce 2019 se podařilo rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury navýšit na přibližně 101,5 miliardy korun. „Do Pardubického kraje letos směřují více než 2 miliardy korun na několik projektů. Nejvýznamnější jsou výstavba dálnice D35, rekonstrukce železniční stanice Letohrad a modernizace železničního uzlu Pardubice a také výstavba nového mostu přes Labe spojující obce Valy a Mělice,“ vyjmenoval projekty Tomáš Blecha, ředitel sekce pro realizaci zdrojů SFDI. Podle jeho prezentace je rozpočet fondu na příští rok navržen v částce 87,3 miliardy korun, z toho přibližně 70 miliard korun jsou státní zdroje.

Projekty realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR prezentoval Radek Mátl pověřený řízením této instituce. V Pardubickém kraji je aktuálně ve výstavbě 27 kilometrů dálnice D35. „Výstavba D35 nám dělá radost, ale i starost. Radost sice převažuje, ale musíme se nyní zabývat tím, že výstavbou dálnice jsou a budou poškozovány silnice II. a III. třídy. Návozové trasy na stavbu se týkají asi 316 kilometrů silnic a 95 obcí a měst,“ reagoval na výstavu dálnic náměstek hejtmana Michal Kortyš, který se ve svém příspěvku věnoval zejména metodám monitoringu stavu těchto silnic a vysokorychlostnímu vážení.

Železniční síť a projekty v Pardubickém kraje shrnul Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty. V Pardubickém kraji je aktuálně v přípravě 20 investičních akcí (nad 30 milionů korun) v celkové hodnotě 46 miliard korun. V realizaci je modernizace železniční stanice v Letohradu. Plánována je také například modernizace železničního uzlu Pardubice. „Je to projekt za 4 miliardy korun, který bychom měli realizovat už od příštího roku. Součástí je například vybudování 5. nástupiště, zvýšení traťové rychlosti, ale i vybudování lávky pro pěší přes koridor. A hledáme také řešení zaústění trati od Rosic a „ostřešanské spojky“. V tomto případě ale dokončení je nejistý,“ popsal jeden z velkých projektů Jiří Svoboda. V polovině října letošního roku by SŽDC mělo spustit interaktivní mapu staveb.

Dopravní konference se dotkla i projektů na vodě a ve vzduchu. Martin Vavřička z Ředitelství vodních cest připomněl projekt splavnění Labe do Pardubic, nastínil úpravy přístavu a říčního dna ve Chvaleticích a připomněl, že rekreační plavba zažívá v posledních letech boom. Na labské vodní cestě je záměr vybudovat deset rekreačních přístavů, z toho v Pardubickém kraji čtyři. Ředitelka společnosti East Bohemian Airport Hana Šmejkalová na závěr konference prezentovala vývoj a rozvoj pardubického letiště včetně výhod zapojení vzdušného přístavu do tzv. Dopravní uzlu Pardubice. O tomto rozvojovém projektu a multimodálním logistickém centru hovořil i Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která je koordinátorem tohoto projektu.

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Další fotografie z dopravní konference

CO VÁS ZAJÍMÁ

Velkoplošné výspravy mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem začínají

20. 5. 2024

Velkoplošné výspravy mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem začínají

Silnici II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem čekají ode dneška (pondělí 20. května) velkoplošné výspravy. Celkem bude opraveno 35 tisíc metrů čtverečných silnice. Zakázka byla vysoutěžena za nižší cenu, než byl předpoklad, a činí 17,5 milionu korun s DPH. Komunikaci čeká ještě letos první etapa celkové rekonstrukce.

Počet vysazených stromů musí vzrůst, shodli se v Pardubicích ministři

17. 5. 2024

Počet vysazených stromů musí vzrůst, shodli se v Pardubicích ministři

Dnes se v Pardubicích za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality