Všechny druhy dopravy se protnuly v Pardubicích

6. 9. 2019

Už po osmé se Pardubice staly dějištěm jedné z největších odborných konferencí v České republice. DOPRAVNÍ KONFERENCE PARDUBICE 2019 znovu do metropole dopravy na východě Čech přilákala odborníky nejen z České republiky. Stěžejními tématy konference byl rozvoj a financování dopravní infrastruktury i pohled na současnou legislativu.

Pozvání na Dopravní konferenci kromě zástupců krajské samosprávy přijali také zástupci úřadů a institucí v oblasti dopravy, členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Hospodářské komory ČR a firem, které se v oboru dopravy pohybují. V Pardubicích je přivítala i místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská. „Jsem hrdá občanka Pardubic. Máme tu řadu dopravních géniů počínaje například Janem Pernerem. Co bych si však přála je to, aby koordinace a kooperace všech módů dopravy měla jasnější cíl. Abychom se vždy dokázali rychle domluvit a dovést všechny projekty do úspěšného konce,“ vyslovila přání Miluš Horská. Účastníky Dopravní konference vítal také senátor a náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš. „Moje poděkování patří především těm, kteří si připravili prezentace a přijeli s nimi sem za námi. Bez nich bychom si tady sice hezky popovídali, ale nic bychom se nedozvěděli,“ řekl na úvod náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Dopravní konference je jednou z mnoha akcí, které se konají první zářijový týden v Pardubicích. Odborná část tohoto „týdne dopravy“ začala už o den dříve, kdy se na půdě Univerzity Pardubice sešli odborníci z České republiky, Slovenska a Rakouska a diskutovali o problematice udržitelnosti silniční sítě. „Jako Dopravní fakulta Jana Pernera jsme hrdým partnerem této konference a spoluorganizátorem akcí v rámci tohoto týdne. Uspořádali jsme spolu se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje odborně velice úzkou konferenci na téma udržitelnosti regionálního silničního hospodářství a řešili jsme problematiku údržby silnic nižších tříd. Program této Dopravní konference je šířeji pojatý, jsme v dalších dopravních módech a těším se na její závěry,“ řekl při zahájení Dopravní konference děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Libor Švadlenka.

Už tradičně se na úvod Dopravní konference hovořilo především o aktuální dopravní legislativě a o strategiích rozvoje dopravní infrastruktury v České republice. S novelami zákonů přítomné seznamoval místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Martin Kolovratník, o strategii rozvoje hovořil 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Velkým tématem bylo i financování všech módů dopravy, tedy silniční, železniční, vodní i letecké. V roce 2019 se podařilo rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury navýšit na přibližně 101,5 miliardy korun. „Do Pardubického kraje letos směřují více než 2 miliardy korun na několik projektů. Nejvýznamnější jsou výstavba dálnice D35, rekonstrukce železniční stanice Letohrad a modernizace železničního uzlu Pardubice a také výstavba nového mostu přes Labe spojující obce Valy a Mělice,“ vyjmenoval projekty Tomáš Blecha, ředitel sekce pro realizaci zdrojů SFDI. Podle jeho prezentace je rozpočet fondu na příští rok navržen v částce 87,3 miliardy korun, z toho přibližně 70 miliard korun jsou státní zdroje.

Projekty realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR prezentoval Radek Mátl pověřený řízením této instituce. V Pardubickém kraji je aktuálně ve výstavbě 27 kilometrů dálnice D35. „Výstavba D35 nám dělá radost, ale i starost. Radost sice převažuje, ale musíme se nyní zabývat tím, že výstavbou dálnice jsou a budou poškozovány silnice II. a III. třídy. Návozové trasy na stavbu se týkají asi 316 kilometrů silnic a 95 obcí a měst,“ reagoval na výstavu dálnic náměstek hejtmana Michal Kortyš, který se ve svém příspěvku věnoval zejména metodám monitoringu stavu těchto silnic a vysokorychlostnímu vážení.

Železniční síť a projekty v Pardubickém kraje shrnul Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty. V Pardubickém kraji je aktuálně v přípravě 20 investičních akcí (nad 30 milionů korun) v celkové hodnotě 46 miliard korun. V realizaci je modernizace železniční stanice v Letohradu. Plánována je také například modernizace železničního uzlu Pardubice. „Je to projekt za 4 miliardy korun, který bychom měli realizovat už od příštího roku. Součástí je například vybudování 5. nástupiště, zvýšení traťové rychlosti, ale i vybudování lávky pro pěší přes koridor. A hledáme také řešení zaústění trati od Rosic a „ostřešanské spojky“. V tomto případě ale dokončení je nejistý,“ popsal jeden z velkých projektů Jiří Svoboda. V polovině října letošního roku by SŽDC mělo spustit interaktivní mapu staveb.

Dopravní konference se dotkla i projektů na vodě a ve vzduchu. Martin Vavřička z Ředitelství vodních cest připomněl projekt splavnění Labe do Pardubic, nastínil úpravy přístavu a říčního dna ve Chvaleticích a připomněl, že rekreační plavba zažívá v posledních letech boom. Na labské vodní cestě je záměr vybudovat deset rekreačních přístavů, z toho v Pardubickém kraji čtyři. Ředitelka společnosti East Bohemian Airport Hana Šmejkalová na závěr konference prezentovala vývoj a rozvoj pardubického letiště včetně výhod zapojení vzdušného přístavu do tzv. Dopravní uzlu Pardubice. O tomto rozvojovém projektu a multimodálním logistickém centru hovořil i Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která je koordinátorem tohoto projektu.

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Další fotografie z dopravní konference

CO VÁS ZAJÍMÁ

Letos začne stavba přivaděčů u Litomyšle a Českých Libchav

16. 7. 2021

Letos začne stavba přivaděčů u Litomyšle a Českých Libchav

Dálniční přivaděče. V Pardubickém kraji velké téma, které není jen tématem dopravním, ale bohužel i politickým. A mezitím, co se jiní snaží získat na komplikacích body, silničáři na projektech intenzívně pracují. Po už dokončené spojnici Litomyšle a České Třebové se hodlají pustit do sousedního přivaděče, který s Litomyšlí propojí Sloupnici a následně Ústí nad Orlicí.

Oznámení
V Bohdanči opraví přes prázdniny silnici, kamiony tu končí

16. 7. 2021

V Bohdanči opraví přes prázdniny silnici, kamiony tu končí

Na uzavírku obvyklé trasy se musí od 5. července připravit motoristé mířící od Pardubic na Chlumec nad Cidlinou. Výpadovka z centra Lázní Bohdaneč až k hranicím města bude během prázdninových měsíců kompletně uzavřena pro provoz. Silnice, kterou loni převzal od státu do svého majetku Pardubický kraj, projde rekonstrukcí. Za ni kraj zaplatí třicet milionů korun. Příští rok pak má v plánu opravit opačný směr od kruhové křižovatky směrem na krajské město.

Oznámení

Další aktuality