V září budou Pardubice opět hostit Dopravní konferenci a Silniční veletrh

18. 8. 2023

Pardubický kraj a především jeho sídelní město jsou bezesporu centrem naší dopravy. Svědčí o tom i akce, které se tomuto odvětví věnují a které jsou pravidelně místem setkávání předních odborníků. V letošním roce už máme za sebou konferenci na pardubické univerzitě zaměřenou na železniční dopravu, litomyšlské setkání předních osobností dopravy nad tématem dopravní infrastruktury a v plném běhu jsou i přípravy na zářijový vrchol sezóny.

Tím je pro „dopraváky“ závěr prvního poprázdninového týdne, kdy se ve čtvrtek sjedou do kongresového centra paláce Atrium v Pardubicích. Tam se uskuteční už dvanáctý ročník Dopravní konference, na který o den později naváže v doubravickém areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje dvaadvacátý ročník Silničního veletrhu. „Obě tyto akce mají nadregionální význam a jsou součástí celoroční série odborných a pracovních setkání,“ uvádí ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Zatímco v případě Dopravní konference jde o setkání politiků s odbornou veřejností nad aktuálními tématy, veletrh je prezentační akcí firem, jejich produktů, nových technologií, pracovních postupů či materiálů.

Novinky z dopravy na konferenci

Účast na Dopravní konferenci je velmi prestižní. Ani letos si ji nenechají ujít představitelé všech módů dopravy, ať už jde o silnice, železnici nebo vodní cesty a leteckou dopravu. Zástupce ministerstva dopravy tady letos bude prezentovat strategii rozvoje dopravní infrastruktury, a to ve vazbě na Pardubický kraj. O domácích tématech bude hovořit senátor a zároveň náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš, který rozebere velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavbu silnic II. a III. třídy v regionu. Otázkami financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v období do roku 2025 se ve svém vystoupení bude zabývat ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica, pohled na rekonstrukce a výstavbu silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji pak nabídne generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Zdaleka největším investorem v dopravě je v Pardubickém kraji v současné době Správa železnic. Právě o stavbách ve východních Čechách bude hovořit ve svém příspěvku její generální ředitel Jiří Svoboda. V programu dvanáctého ročníku Dopravní konference je i téma aktuální dopravní legislativy diskutované v českém parlamentu. Prezentovat ji bude poslanec Martin Kolovratník. K informacemi nabitému odpoledni přispěje i ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec, který bude hovořit o rozvojových tématech Pardubického kraje, které spravuje právě jeho organizace. K tomu přidá i novinky týkající se Dopravního uzlu Pardubice a přivaděčů k dálnici D35. Jaké jsou dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji, o tom přijede informovat ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Ke slovu se dostane i letecká doprava. Tohoto tématu se ujme ředitel Letiště Pardubice Ivan Čech, který plénum seznámí s fungováním letiště a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel, hovořit bude také o přípravě cargo provozu. „Konference nabízí přehled o postupu v jednotlivých odvětvích, všichni sem jezdí ukázat, kam se ta jeho část meziročně posunula, jaký byl za uplynulé období její vývoj,“ říká ředitel Němec a s úsměvem dodává: „Profesní čest nikomu nedovolí, aby po roce přišel se stejnou prezentací. Takže i to je určitý nátlak na kreativitu a snahu přijít pokaždé s něčím novým.“

22. silniční veletrh

Hned následující den po konferenci, tedy v pátek 8. září, se v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Doubravicích uskuteční dvaadvacátý ročník Silničního veletrhu. Díky navázání na konferenci si ho nenechá ujít mnoho jejích hostů. Prezentační výstava je určená pouze pro zvané odborníky a oslovuje zejména firmy z oblasti silničního hospodářství či samosprávy. Je pro ně důležitá kvůli přehledu o novinkách v oboru, ať už se jedná o techniku nebo materiály. Rozsáhlý prostor areálu dává příležitost vedle statických expozic i praktickým ukázkám nových technologií či postupů. „Vedle toho je Silniční veletrh i společenským setkáním lidí z oboru,“ dodává Miroslav Němec s tím, že i v letošním roce se v Pardubicích představí mnoho desítek vystavovatelů.

V září budou Pardubice opět hostit Dopravní konferenci a Silniční veletrh

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality