V Bohdanči opraví přes prázdniny silnici, kamiony tu končí

16. 7. 2021

Na uzavírku obvyklé trasy se musí od 5. července připravit motoristé mířící od Pardubic na Chlumec nad Cidlinou. Výpadovka z centra Lázní Bohdaneč až k hranicím města bude během prázdninových měsíců kompletně uzavřena pro provoz. Silnice, kterou loni převzal od státu do svého majetku Pardubický kraj, projde rekonstrukcí. Za ni kraj zaplatí třicet milionů korun. Příští rok pak má v plánu opravit opačný směr od kruhové křižovatky směrem na krajské město.

Důkladnou rekonstrukcí projde celá silnice včetně aktivní zóny, silničáři půjdou do hloubky až sedmdesát centimetrů. „Hlavním důvodem, proč jsme přikročili ke kompletní rekonstrukci, je její hluboká nerovnost. Pod vozovkou jsou uložené inženýrské sítě a výkopy pro ně nebyly v minulosti dobře provedené. Silnice proto postupně dosedá, a to ve spojení s velkým provozem znamená značný hluk obtěžující okolí,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. Krajská samospráva se proto rozhodla vypořádat s dluhem, který vytvořily různé způsoby předchozích oprav a použití různých nesourodých materiálů, které jsou pod povrchem vozovky. Investovat bude do majetku, který získala teprve nedávno. „Jedná se o bývalou silnici I/36, která se loni stala součástí krajské silniční sítě a je dnes označena jako II/211,“ doplnil Kortyš.

Obcím se uleví

Oprava je součástí řešení širšího problému, který dlouhé roky trápil nejenom lázeňské město, ale i další obce na trase směřující od Pardubic k Chlumci nad Cidlinou. „Šlo o plnohodnotnou silnici první třídy, na které nebylo možné provést jakékoliv zklidnění dopravy. Před převzetím jsme se státem, v jehož majetku silnice byla, sepsali protokol o následných opatřeních, včetně snížení povolené tonáže aut,“ uvedl dále Michal Kortyš. To umožnil fakt, že silniční správní úřady uznaly jako vhodnou alternativu někdejší státní „šestatřicítky“ silnici D35. Na ní se tak přesune veškerá těžká tranzitní doprava, což obyvatelům obcí na původní tepně významně uleví. Automobily těžší než dvanáct tun se stanou, s výjimkou těch, kteří budou porušovat zákon, minulostí. S nimi také nadměrný hluk, prašnost a otřesy…

V souvislosti se stavbou je už připravené dopravní značení i na okolních silnicích, jakmile se závěrem prázdnin skončí rekonstrukce silnice, uzavře se v Bohdanči i kapitola kamionové dopravy. Komunikace bude osazena dopravním značením, které zakáže vjezd vozidel nad dvanáct tun.

V Bohdanči opraví přes prázdniny silnici, kamiony tu končí

Dva měsíce zavřeno

Úplná uzavírka silnice, pro místní Šípkovy ulice, začne, jak už bylo konstatováno 5. července a skončí v závěru prázdnin. Dokončovací práce budou probíhat už za provozu do poloviny září. Rekonstrukce se nijak nedotkne inženýrských sítí, které jsou tady ve čtyřmetrové hloubce, při stavebních pracích ale dojde i na výměnu horních částí jejich šachet. „Nejspíše dojde k osazení samonivelačních revizních šachet a vpustí. Co se týká vodovodu, vždy se při takto velkém zásahu provádí revize veškerých šoupat,“ doplnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Komunikace bude během stavby zcela uzavřená pro provoz, silničáři proto museli s městem i přilehlými podnikatelskými subjekty domluvit dopravní opatření. „Řešili jsme i potřebu třeba výjimečného zásobování, které je možné po dohodě se stavbyvedoucím,“ upřesnil technický náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Jiří Synek. „Jinak obecně budou mít lidé v těchto místech zajištěný přístup, horší to pochopitelně bude s příjezdem. Parkování lidí, kteří zde bydlí, bude zajištěné v bočních ulicích. Vyřešený je i odvoz odpadů, město vyčlenilo prostory, kde budou k dispozici větší nádoby, u nichž bude zajištěný pravidelný odvoz.“

Příští rok pokračování

Letos na podzim tak bude mít město prakticky novou silnici směřující od centrální kruhové křižovatky severozápadním směrem. Napřesrok mají silničáři v plánu opravovat v opačném směru. „Rekonstruovat budeme silnici od centra směrem na Pardubice až na hranici města. V tomto úseku je i jeden mostní objekt, který není předmětem zakázky, opravit bychom ho chtěli ale zároveň s rekonstrukcí silnice,“ popsal ředitel silničářů Miroslav Němec. Snahou je zkoordinovat stavební činnost na obou projektech tak, aby obyvatelé a motoristé nebyli omezováni delší dobu, než bude nezbytně nutné. V případě této etapy se k silničářské činnosti připojí i město. Zatímco letos se podílí na drobnostech, jakou je třeba přisvícení přechodů pro chodce, v rámci budoucí rekonstrukce dojde na větší investice u sousedícího autobusového nádraží.

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Je třeba změnit legislativu, shodli se odborníci v Trpišově

3. 5. 2023

Je třeba změnit legislativu, shodli se odborníci v Trpišově

Po roce se v Trpišově na Chrudimsku opět řešila doprovodná silniční zeleň. Stejně jako loni se na seminář pořádaný Pardubickým krajem, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, sjela řada odborníků z celé republiky. Vzhledem k tomu, že toto téma v mnoha ohledech naráží i na aktuální legislativu, nenechali si ho ujít vedle ekologů, arboristů, dendrologů a samozřejmě silničářů ani vrcholní politici, včetně ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Akce Ostatní Událo se v SUSPk
Druhý ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně

14. 4. 2023

Druhý ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně

Dne 28. 4. 2023 se bude konat druhý ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodní zeleně v penzionu Obora - Trpišov 12, místní část Města Slatiňany.

Další aktuality