Svah u Brandýsa nad Orlicí je už z části zabezpečený, auta by po silnici měla jezdit nejpozději do konce dubna

6. 3. 2024

Sesuvy kamení a pády stromů z nestabilního svahu ohrožují silnici III/3123 u Brandýsa nad Orlicí, která je v tuto chvíli zcela uzavřená. Díky spolupráci Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk), radnice a soukromého vlastníka se daří velkou část masivu očistit od největších rizik. Nyní se společně připravuje projekt stabilizaci svahu a zajištění bezpečnosti z dlouhodobého hlediska. Kvůli tomu do města na přelomu února a března zamířili zástupci Pardubického kraje v čele s prvním náměstkem Michalem Kortyšem.

Část komunikace silnice III/3123 je od poloviny ledna zcela uzavřena kvůli riziku pádů kamenů a stromů na vozovku. Stav svahu se v uplynulých měsících zhoršoval vlivem počasí a výkyvů teplot. V místě nyní usilovně pracují lesní dělníci, kteří očisťují prostor od rizikových dřevin. Po dokončení všech nutných prací by mělo na konci dubna dojít k obousměrnému zprovoznění komunikace. „Řeknu-li to jednoduše, svah má dva vlastníky – město a soukromníka, nám zase patří silnice pod ním a musíme ze zákona zabezpečit provoz. Na polovině, která patří městu, jsme již společně nechali skálu očistit od rizikových částí a pokácet stromy. Na toto jsme městu pomohli požádat o dotaci ve výši dva miliony korun ze Státního fondu životního prostředí a podpořili jsme to i z krajského rozpočtu. Nyní zbývá odklidit kamení a dřevo ze silnice. V případě soukromého vlastníka se nám podařilo najít dohodu. Plánujeme tam také sanaci zbytku svahu, i zde dojde ke kácení a odbourání některých kusů masivu. Jakožto majitel komunikace na zajištění bezpečnosti vynaložíme zhruba čtyři miliony,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš s tím, že ve spolupráci s městem Brandýs nad Orlicí a odborným geotechnikem bude skalní těleso pod pravidelným monitoringem kvůli zajištění bezpečnosti silničního provozu.

K dokončení těžby dřeva, odstranění rizikových kusů skály a odvozu popadaného materiálu ze silnice by mělo dojít v příštích týdnech.  Nejpozději do konce dubna by mělo dojít ke spuštění provozu v obou směrech. „Vše koordinujeme tak, abychom to stihli co nejdříve. U paty svahu necháme umístit betonová svodidla, která budou chránit projíždějící řidiče a cyklisty. Obnovíme také klasická kovová svodidla, která byla pády stromů poškozena. Před zahájením obousměrného provozu ještě provedeme lokální výspravy komunikace. Vše chceme mít nejpozději do konce dubna hotové, protože to v okolí začnou opravy jiných silnic a chceme předejít komplikacím,“ sdělil ředitel SÚS Pk Zdeněk Vašák.

A co bude dál? Svah čeká do pěti let komplexní zabezpečení

Zabezpečením svahu a likvidací nejhorších úseků ale společná práce kraje a města nekončí. Radnice s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje budou hledat dotační tituly, díky kterým by se mohl svah zabezpečit komplexně na dlouhou dobu. Současná sanace ho totiž podle geologů stabilizuje na období dvou až pěti let. „To bude velká investice, a jelikož o dotaci nemůže žádat kraj, musíme se se zastupiteli domluvit, zda a za jakých podmínek jsme ochotní to zařídit my jako město. Pokud by se tak stalo, máme od kraje záruku, že do toho společně s námi půjde a pomůže nám. Naší hlavní snahou je co nejrychleji zabezpečit svah a spustit provoz na silnici,“ dodává starosta Brandýsa nad Orlicí Roman Buchtel.

Oddělení komunikace a sekretariátu hejtmana
Autor článku

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality