SÚS Pk: Naši techniku neustále obnovujeme

16. 3. 2021

Správa a údržba silnic Pardubického kraje je krajskou příspěvkovou organizací sídlící v Pardubicích – Doubravicích. Je organizací zřízenou pro zajišťování správy a údržby silnic II. a III. třídy v majetku Pardubického kraje.
 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje zajišťuje zimní údržbu 931 km silnic II. třídy a 2207 km silnic III. třídy a opravy komunikací v letních období.
V rámci kraje působí celkem 15, optimálně umístěných cestmistrovství – v Pardubicích, Přelouči, Holicích, Chrudimi, Třemošnici, Luži, Hlinsku, Běstovicích, Litomyšli, Poličce, Žamberku, Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Svitavách, Moravské Třebové a odloučeném pracovišti v Králíkách. Technická výbava, sociální zázemí i personální politika je středem zájmu Správy a údržby silnic Pardubuckého kraje. „Techniku neustále obnovujeme. Průměrné stáří našich strojů je 12 roků, což je zhruba dvojnásobná doba odpisové lhůty. Není ale výjimkou, že máme vozidla stará 22 nebo 24 let a ve slušném stavu, jelikož se o ně naši lidi velmi dobře starají. Snažíme se však pořizovat techniku průběžně a nikdy nevynechat žádnou příležitost, protože pokud to jeden rok zanedbáte, tak se to těžko dohání. Kromě vozového a mechanizačního parku je předmětem pozornosti i sociální zázemí. Snažíme se o modernizaci jak skladových prostor na nejrůznější materiály, tak budov,“ říká ředitel Správy a údržby Pardubického kraje Miroslav Němec.

TECHNIKA

Technika jako taková se obnovuje hlavně z důvodu nároků zimní údržby. Každý rok dochází k obnově 4 až 5 kusů techniky velkého nákladního vozidla s plnou zimní výbavou, přičemž většinou se jedná o víceúčelové nosiče – v létě se stroje využívají například pro navážení horkých asfaltových směsí a dalších materiálů.
„Díky návštěvě jednotlivých pracovišť jsem si mohl udělat vlastní obrázek. Poznání prostředí zblízka je pro mou další práci v této oblasti nezbytné. Jsem rád, že se Správě a údržbě silnic Pardubického kraje pravidelně daří obměňovat dva kusy nakladačů nebo traktorbagrů s různou modifikací radlic a lžic. Prioritou je zajištění zimní údržby silnic – a na tyto stroje se zaměřují,“ hodnotí první náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

NABÍDKA PRACÍ A SLUŽEB

Mezi nabídku prací a služeb Správy a údržby silnic Pardubického kraje patří v první řadě běžná údržba komunikací jako čištění vozovek předsazeným, nebo závěsným koštětem, čištění vozovek samosběrem, mytí vozovek tlakovou vodou s rozstřikovací lištou, výspravy výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem, výspravy výtluků asfaltovou směsí za tepla i za studena, nátěry vozovek (lokální výspravy, celoplošné nátěry), frézování lokálních poruch vozovky či pokládka živičných krytů.
Dále se jedná o obnovu a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení, strojní mytí značek, výměna SDZ na původním stojanu, zřízení SDZ včetně stojanu a patky, zřízení a obnova vodorovného dopravního značení (VDZ), pronájem svislého dopravního značení a označení objízdných tras dle stanovení dopravního značení nebo o obnovu a údržbu silničního příslušenství jako nátěry svodidel a zábradlí s očištěním (ručně, strojně), výměna nebo nové zřízení svodidel a zábradlí, výměna nebo nové zřízení směrových sloupků, osazení zpomalovacích prahů, obnova nebo nové zřízení dopravního zrcadla, seřezávání krajnic, čištění a hloubení příkopů, opravy a zřízení propustů, čištění a opravy uličních vpustí, kosení travních porostů (strojně) nebo likvidace pařezů frézováním a mnoho dalšího.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost představuje prakticky kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství i pro ostatní subjekty, nejenom pro cestující veřejnost.
Prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby.
V rámci doplňkové činnosti (poskytování prací a služeb v oblasti silničního hospodářství) organizace provádí marketingovou podporu – budování image společnosti, značky a dobrého jména společnosti. Průměrné náklady představují 8 – 12 % výkonů z doplňkové činnosti.

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Připraveni na letní údržbu

5. 4. 2024

Připraveni na letní údržbu

S koncem března dle zákona oficiálně skončilo období zimní údržby a my jsme naši techniku připravili na údržbu letní. 

Třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně

3. 4. 2024

Třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně

V pátek 17. 5. 2024 se bude konat třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně v multifunkčním sálu Sirius na hlavním nádraží v Pardubicích.

Další aktuality