Soutěž Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji zná své výherce

15. 6. 2020

Již 10. ročník soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za roky 2018-2019 je u konce a zná své vítěze. Kongresové centrum Golf Resort Kunětická Hora hostilo vyhlašování výsledků a udělování titulů nejlepším projektům, které byly hodnoceny ve čtyřech kategoriích.

„Mám velikou radost, jaké stavby se povedlo vybudovat. Některé jsou dokonce i pastvou pro oči,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „Všichni využíváme staveb silničního hospodářství, ale bereme je jako samozřejmost. Tato soutěž je i jakousi připomínkou hodnotné práce, která nesmí být opomenuta.  Ba naopak. Soutěž ukazuje veřejnosti, jaké stavby a v jaké kvalitě jsou budovány na území našeho regionu. Oceňujeme zde práci a píli jak stavbařů, tak i projektantů.“

Kraj v časovém rozmezí let 2018-2019 realizoval 123 velkých staveb, z nichž bylo do soutěže nominováno 48. Vyhodnocené stavby byly porotou vybírány dvoukolově. „Nominovány byly stavby, jenž splňovaly požadavky určité stavebnětechnické náročnosti. Dodavatel je vyhotovil ve vší kvalitě a v termínu, který byl stanoven. Stavební díla tak musela projít pod drobnohledem poroty, kterou zajímala kupříkladu i společenská prospěšnost stavby, funkční a prostorové řešení, estetický dojem a její včlenění do okolního prostředí,“ podotkl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Mezi kategorie, které hodnotila odborná komise, patřily

  • Nejzdařilejší rekonstruovaný úsek silnice hrazený z prostředků Pardubického kraje, SFDI 
  • Nejzdařilejší modernizovaná stavba spolufinancovaná z prostředků Evropské Unie
  • Nejzdařilejší mostní a umělá stavba 
  • Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba.

„Situace na našich silnicích a jejich stav se sice hodně pomalu, ale jistě zlepšuje. Avšak je před námi ještě dlouhá cesta, cesta plná práce. Velmi oceňuji, co se doposud podařilo zrealizovat. Jasným důkazem jsou stupně vítězů této soutěže,“ doplnil Michal Kortyš.

Partnery akce jsou Ministerstvo dopravy ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, Pardubický kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Česká manažerská asociace a Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.

Výsledky soutěže

Nejzdařilejší rekonstruovaný úsek silnice hrazený z prostředků Pardubického kraje, SFDI

1. místo: 
Název stavby: Oprava silnice III/312 24 Králíky – Prostřední Lipka, etapa 1
Dodavatel: STRABAG a.s.
Projektant: IDProjekt s.r.o., Ing. Petr Pácha
Stavbyvedoucí: Jiří Chládek
Stavební dozor: Michal Konečný

2. místo
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče I.etapa
Dodavatel: COLAS CZ, a.s., BAUSET CZ a.s.
Projektant: PRODIN, Ing. Michal Hornýš              
Stavbyvedoucí: Oldřich Přikryl, Jiří Kava
Stavební dozor: Ing. Radim Malát

3. místo
Název stavby: Modernizace silnice III/35846 v úseku průtah Semanínem – křižovatka s I/43
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.
Projektant: Prodin a.s., Ing. Michal Hornýš
Stavbyvedoucí: Ing. Martin Beránek
Stavební dozor: Ing. Milan Skýba

Nejzdařilejší modernizovaná stavba spolufinancovaná z prostředků Evropské Unie

1. místo: 
Název stavby: Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/36016 – Hrádek
Dodavatel: MADOS MT s.r.o. Lupenice
Projektant: SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o. Brno, Ing. Rudolf Drnec
Stavbyvedoucí: Zdeněk Stránský
Stavební dozor: IMDS s.r.o. Moravany, Ing. Albert Jurkovič
Geotechnický dozor: GEOSTAR s.r.o. Brno , Ing. Karel Zdražil, CSc.  
 
2. místo: 
Název stavby: Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice
Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Projektant: Ing. Jan Rambousek, HaskoningDHV Czech Republic s.r.o.
Stavbyvedoucí: David Zlesák
Stavební dozor: Ing. Petr Harvánek
 
3. místo: 
Název stavby: Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Silnice III/04314 v úseku od křižovatky s I/43 - po křižovatku s I/11 v obci Červená Voda - km 0,000 - 5,983 (5983m)
Dodavatel: HABAU CZ s.r.o. České Budějovice
Projektant: DIK s.r.o. Hradec Králové, Ing. Miloš Burianec
Stavbyvedoucí: Ing. Aleš Málek
Stavební dozor: Ing. Jiří Synek

Nejzdařilejší mostní a umělá stavba

1. místo: 
Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č.35816-1 Bítovany
Dodavatel: M-Silnice a.s.
Projektant: Projektování dopravních staveb a.s., Ing. Ivan Šír
Stavbyvedoucí: Ladislav Šebek
Stavební dozor: Ing. Radim Malát
 
1. místo: 
Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č.32221-1 Opočínek
Dodavatel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Projektant: TOPCON s.r.o., Ing. Libor Marek
Stavbyvedoucí: Kamil Málek
Stavební dozor: Ing. Jiří Synek
 
2. místo:
Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č.3716-3 Bezděčí u Trnávky
Dodavatel: BAUSET CZ a.s.
Projektant: MDS Projekt s.r.o., Ing. Jan Bursa
Stavbyvedoucí: Pavel Rykr
Stavební dozor: Ing. Jiří Synek   
 
3. místo:
Název stavby: Rekonstrukce mostů ev.č.3716-4 a 3716-5 Plechtinec
Dodavatel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.       
Projektant: MDS Projekt s.r.o., Ing. Jan Bursa
Stavbyvedoucí: Petr Jelínek, DiS.
Stavební dozor: Ing. Milan Skýba

Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba

Název stavby: Pardubice – Černá za Bory – malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983
Dodavatel: MIROS Pardubice a.s.
Projektant: Jiří Stránský
Stavbyvedoucí: Milan Plíhal
Stavební dozor: Ing. Milan Skýba

„I za rok 2020 bude co hodnotit. V letošním roce Pardubický kraj vkládá do silnic na údržbu, modernizace a rekonstrukce částku přesahující 2,5 miliard. Z toho se uskuteční přes 80 velkých staveb,“ dodává náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Kortyš.

Zdroj: Pardubický kraj

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Další fotografie z akce

CO VÁS ZAJÍMÁ

Skončila náročná rekonstrukce silnice mezi Borovou a Oldřiší

6. 6. 2024

Skončila náročná rekonstrukce silnice mezi Borovou a Oldřiší

Od roku 2021 se rekonstruovala silnice III/357 24 v průtahu obcemi Borová a Oldřiš na Svitavsku. Rekonstrukce přibližně pět kilometrů dlouhého úseku byla náročná z technického hlediska, navíc bylo nutné zachovat dopravní obslužnost obce. To se nakonec podařilo a řidiči i obyvatelé se mohou po letech dopravních omezení těšit ze zbrusu nové komunikace.

Úpravy na Wonkově mostě

27. 5. 2024

Úpravy na Wonkově mostě

Ve dnech 28 a 29. května od 19:00 do 1:00 budou probíhat práce na úpravě veřejného osvětlení a přesunu přechodu pro chodce za mostem směrem od centra.

Další aktuality