Skončila náročná rekonstrukce silnice mezi Borovou a Oldřiší

6. 6. 2024

Od roku 2021 se rekonstruovala silnice III/357 24 v průtahu obcemi Borová a Oldřiš na Svitavsku. Rekonstrukce přibližně pět kilometrů dlouhého úseku byla náročná z technického hlediska, navíc bylo nutné zachovat dopravní obslužnost obce. To se nakonec podařilo a řidiči i obyvatelé se mohou po letech dopravních omezení těšit ze zbrusu nové komunikace.

Celkové náklady za všechny čtyři etapy stavby dosáhly částky 198 milionů korun s DPH a celá částka byla hrazena z rozpočtu Pardubického kraje. Kompletně se měnily konstrukční vrstvy vozovky, silnici stavebníci navíc rozšiřovali, a proto se musely vykoupit okolní pozemky a provést lokální kácení stromů a dřevin,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Součástí rekonstrukce byla i nová dešťová kanalizace včetně uličních vpustí. „Rekonstrukce byla celkově náročná. Musely se provést přeložky veškerých inženýrských sítí a vybudovat nové opěrné zdi se zádržným systémem z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Původní úzká silnice byla pro řidiče velmi nepohodlná a také ne úplně bezpečná,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Dopravní obslužnost musela být zachována

Rekonstrukce probíhala ve spolupráci s obcemi, které vystavěly chodníky. Vzhledem k tomu, že většina opravovaného úseku je v intravilánu obcí, muselo se opravovat na etapy. „Důvodů bylo několik, ale tím zásadním bylo zachování dopravní obslužnosti obce,“ řekl Kortyš s tím, že ještě před začátkem rekonstrukce a dále v průběhu jednotlivých etap rekonstrukce silnice bylo nutné opravit objízdné trasy.

Další opravy silnic v Pardubickém kraji

Na webu doprava.pardubickykraj.cz můžete najít seznam plánovaných rekonstrukcí, které chce Pardubický kraj zahájit v letošním roce. Po výsledcích soutěží na veřejné zakázky budou data aktualizovaná a doplněná o přesné termíny realizací, předpokládané náklady a v případě větších staveb i detailních infoletáků. Na webu také naleznete plánované investice Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic.

Oddělení komunikace a sekretariátu hejtmana
Autor článku

CO VÁS ZAJÍMÁ

Skončila náročná rekonstrukce silnice mezi Borovou a Oldřiší

6. 6. 2024

Skončila náročná rekonstrukce silnice mezi Borovou a Oldřiší

Od roku 2021 se rekonstruovala silnice III/357 24 v průtahu obcemi Borová a Oldřiš na Svitavsku. Rekonstrukce přibližně pět kilometrů dlouhého úseku byla náročná z technického hlediska, navíc bylo nutné zachovat dopravní obslužnost obce. To se nakonec podařilo a řidiči i obyvatelé se mohou po letech dopravních omezení těšit ze zbrusu nové komunikace.

Úpravy na Wonkově mostě

27. 5. 2024

Úpravy na Wonkově mostě

Ve dnech 28 a 29. května od 19:00 do 1:00 budou probíhat práce na úpravě veřejného osvětlení a přesunu přechodu pro chodce za mostem směrem od centra.

Další aktuality