Silničáři z celé republiky se sešli v Trpišově

14. 7. 2023

Trpišov na Chrudimsku hostil po jarním semináři o silniční zeleni s účastí ministra životního prostředí další významné silničářské setkání. Sjeli se sem ředitelé krajských správ a údržeb silnic a další odborníci z této oblasti. Mezi hlavní témata jednání patřilo financování oprav mostů, mluvilo se ale třeba také o blížícím se světovém silničním kongresu. Ten po více než půl století opět hostí Praha.

Silničářští šéfové se v Trpišově shodli na tom, že problém se stavem mostů nabývá stále víc na vážnosti. „Na sedmistupňovém žebříčku hodnotícím stav mostů nám neustále přibývají ty, které musíme řadit do nejhorších kategorií pět, šest a sedm,“ vysvětlil hostitel, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Jak přitom dodává, špatný stav silničních přemostění pak vyvolává další obtíže: „Začínají být obtíže se zajištěním veřejné autobusové dopravy a s objížďkami.“

Fakt, že mosty představují problém, a to po celé republice, potvrzuje i ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid. V regionu, kde má jeho organizace silniční síť na starosti, situace kritická není jen díky tomu, že kraj na opravy mostů už patnáct let každoročně vynakládá stomilionové částky. „Most ale není silnice, je podstatně dražší a u těch menších je navíc problém vysoutěžit dodavatele opravy, to nikdo dělat nechce,“ přiblížil komplikace Necid. „Navíc v posledních letech máme zkušenost, že vysoutěžená cena je daleko vyšší, než ta předpokládaná podle projektové dokumentace. U silnic jako takových je situace spíš opačná.“

Silničáři z celé republiky se sešli v Trpišově

Mostní program

Ředitelé správ a údržeb silnic se v této souvislosti shodují, že chybí dřív fungující státní mostní program, prostřednictvím kterého bylo možné na opravy těchto staveb čerpat příspěvky. „Snažili jsme se o jeho obnovení, bohužel jsme narazili na konsolidační balíček. Mostní program se zatím odložil,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Z asociace krajů, od náměstků pro dopravu, odešel na vládu dopis, kde jsme znovu žádali o jeho obnovu, čekáme, jak se k tomu vyjádří. Je to pro nás složitý a bolavý problém, protože mosty je potřeba opravovat, ale k tomu jsou potřeba opravdu velké peníze, které nám pak chybějí na silnice.“

Pro hostitelský Pardubický kraj je prozatím uzavřený mostní program nepříjemný i vzhledem k tomu, že se pouští do dvou velkých mostních investic. Opravy mostu Pavla Wonky v Pardubicích a vybudování mostního provizoria nahrazujícího havarijní most v Řečanech nad Labem. „Mysleli jsme, že už letos by se mohla alespoň část mostního programu otevřít, peníze z něj bychom použili právě na tyto dvě velké investiční akce. Budeme ale muset sáhnout do našich prostředků a začít stavět z nich. Udělalo nám to čáru přes rozpočet,“ řekl náměstek hejtmana Kortyš, který se už připravuje na tvorbu krajského rozpočtu na příští rok. „Potřebujeme na opravy a investice do silnic miliardu a dvě stě milionů korun. Pokud bychom z toho mohli vyřadit díky mostnímu programu Wonkův most, který je za 170 milionů, tak by nám to hodně pomohlo.“

Světový kongres po 50 letech

V Trpišově se hovořilo vedle mostů také třeba o problematice doprovodné silniční zeleně a prostor dostal i blížící se světový silniční kongres, který se uskuteční mezi druhým a šestým říjnem v Praze. Bude nejen pro silničáře velkou příležitostí k výměně zkušeností s odborníky z celého světa. Kongres se koná jednou za čtyři roky, u nás byl naposledy v roce 1971. „Předpokládáme, že přijede na tři a půl tisíce delegátů, prezentovat se bude více než pětatřicet států. Prvního dne se zúčastní přes šedesát ministrů dopravy a hlavním přínosem je to, že sem přijedou odborníci z celého světa, kteří budou mít pět set až šest set odborných příspěvků,“ popsal v kostce předseda České silniční společnosti Petr Mondschein. Vedle načerpání nových poznatků jde podle Mondscheina i o propagaci silničářského oboru. A to i před mladší generací. Proto má Česká silniční společnost ambici pozvat na ojedinělou událost na tisícovku studentů středních škol, pro něž by se takové významné setkání mohlo stát inspirací při výběru budoucí profese.

Nervozita odborů

Setkání ředitelů krajských správ a údržeb silnic se jako pravidelný host těchto jednání zúčastnil i předseda Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Jan Rejský. „Jezdím na tato jednání načerpat důležité informace, které pak mohu dál předávat našim lidem, zejména těm v dělnických profesích. To je zvlášť v dnešní době, kdy panuje v mnoha ohledech nejistota, velmi důležité. Pomáhá to zamezit nejrůznějším fámám,“ prohlásil po setkání Rejský, kterého zaujala mimo jiné právě diskuze o opravách mostů. Sám naopak informoval ředitele silničářských organizací o atmosféře a náladě mezi zaměstnanci. „Není úplně dobrá, vesměs hovoří o nutnosti velkého tlaku na vládu, a to vzhledem k úspornému balíčku. V něm jsou body, které jsou vyloženě proti zaměstnancům. A ti, které my zastupujeme, cítí, že budou mít problémy, bojí se, že přijdou o peníze nebo benefity. Určitě protestovat budeme také proti znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance,“ dodal Jan Rejský. 

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality