Silničáři se připravili na zimu. Přestavěli stroje a naplnili sklady

3. 11. 2020

Správa a údržba silnic Pardubického kraje je připravená na zimu. Před zimním obdobím každoročně probíhá přestavba techniky, kdy se přestavují letní vozidlové nástavby se kterými se provádí opravy vozovek asfaltovou směsí případně emulzí nebo slouží pro navážení stavebního materiálu.

Po snesení letních nástaveb se vozidla důkladně očistí, nakonzervují a osadí se zimní příslušenství a systémy pro upnutí sněhových radlic na odstraňování sněhu. "Pro maximální efektivitu údržbových prací používáme víceúčelová nákladní vozidla a nástavby tak, aby vlastní přestavba byla rychlá a v případě příznivých klimatických podmínek mohla být vozidla využita co nejdéle na práce letní – běžné – údržby," řekl provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal.

Nové vozidle pro SÚS Pk v Chrudimi

Předzásobení posypovými materiály probíhá v letních měsících, kde jsou silničáři termínově limitováni pouze případnými opravami skladovacích prostor. Na průměrných ročních spotřebách a včasném letním předzásobení tímto dochází k úspoře přibližně 1,5 milionů korun.

„V letošním roce byla díky investičnímu příspěvku Pardubického kraje kompletně obnovena skladovací hala na cestmistrovství Svitavy. Původní ze 70. let minulého století byla již v havarijním stavu. S ohledem na stav poruch již další oprava, či rekonstrukce nebyla možná. Nový sklad pojme dvojnásobnou kapacitu, která aktuálně činí 1200 tun posypové soli. Zajistí tak dostatečnou zásobu na celé zimní období i v případě tvrdších zim,“ uvedl Cvrkal.

Skladová hala ve Svitavách před dokončením

Skladová hala ve Svitavách po dokončení

V loňském roce náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš provedl inspekční cestu po všech cestmistrovstvích Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Jejím cílem bylo se osobně přesvědčit o stavu budov, areálů, mechanizačních a dopravních prostředků, ale i o názorech pracovníků této organizace. Jedním ze závěrů byla i celková rekonstrukce skladového hospodářství posypového materiálu ve Svitavách a rekonstrukce sociálního zařízení. Tato investice byla v letošním roce zrealizována, hodnota prací přesahuje 30 mil. Kč. Obdobně bylo rozhodnuto i o přemístění cestmistrovství v Pardubicích, nakoupení šesti těžkých nákladních automobilů s kompletní výbavou, nakládací technice a dalších položkách. Celkem investice do budov, areálů, dopravních a mechanizačních prostředků v letošním roce přesáhnou 100 milionů korun. Je to největší částka, jaká kdy byla do obslužného majetku Pardubickým krajem investována.

Před zimní sezonou procházejí silničáři školením, aby se seznámili s plánem zimní údržby. „Samozřejmě že bylo nutné proškolit pracovníky zejména se změnami v Plánu zimní údržby a s obsluhou nové techniky. S ohledem na pandemii onemocnění COVID a preventivní opatření před onemocněním, byla tato školení složitější z pohledu nároků na menší skupiny osob, využití online metod a podobně,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Nové vozidlo Scania pro okres Chrudim

Nové vozidlo Scania pro okres Chrudim

Kvůli současné epidemiologické situaci musela společnost přijmout celou řadu opatření. „Již od první vlny na jaře provádíme opatření, aby se jakékoliv údržby námi spravované silniční sítě nedotkla, řidiči a cestující veřejnost nepocítila žádnou změnu dosavadních standardů. Z důvodu aktuální situace s pandemií COVID jsme byli nuceni provést preventivní opatření pro eliminaci výskytu nákazy a případného šíření i u našich pracovníků,“ vysvětlil Němec.

Sklad soli SÚS Pk v Třemošnici

Dle technologických možností firma provedla rozdělení pracovníků do menších pracovních čet s postupným příchodem a odchodem na pracoviště, s minimalizací osobních kontaktů. „Samozřejmostí je již z první vlny od jarních měsíců zvýšená dezinfekce společných prostor, vozidel i vlastní hygiena rukou, atd. Všechna naše cestmistrovství napříč krajem jsou mimo běžné dezinfekční prostředky vybavena například i kapacitními generátory ozónu pro pravidelnou dezinfekci uzavřených prostorů i vozidel, tak abychom co nejvíce preventivně ochránili dostatečný počet řidičů pro provádění zimní údržby silnic v kraji,“ řekl Němec.

A jaká technika se o silnice v regionu stará? „Používáme nákladní vozidla ve speciální zimní výbavě a v provedení 4x4 případně 6x6, tak aby každá náprava vozidla byla poháněná. Speciální výbavou jsou zcela určitě podmetací sněhové řetězy, které řidič aktivuje přímo z kabiny. Jedná se o rotující řetězy pod hnané kola zadní nápravy. Je třeba si uvědomit, že řidiči zimní údržby musí zajistit sjízdnost za jakékoliv povětrnostní situace, proto je nutné adekvátní vybavení,“ uvedl Cvrkal.
Dalším podpůrným speciálním prvkem výbavy je vozidlový teploměr, který měří nejen teplotu vzduchu, ale i povrchu vozovky. Měření jsou mimo zobrazení na displeji v kabině dále přenášena a lokalizována v systému GPS pro doložení adekvátnosti zásahu a další využití - například tvorbu teplotních map.

Na vozidle je posypová nástavba pro příslušný druh posypu. Dále samozřejmě radlice pro odstraňování sněhu. Zde většinou používáme speciální s dvojím břitem – gumový pro čerstvý a rozbředlý sníh, ke kterému lze přiklopit za jízdy kovový pro případné odstranění zmrazků nebo ujeté vrstvy.

Z novinek v technice lze uvést dva teleskopické nakladače, traktor a sněhové radlice, do konce listopadu převezme Správa a údržba silnic Pardubického kraje pět kusů nových nákladních vozidel se sypacími nástavbami a sněhovými radlicemi.
Novinkou a zajímavostí je další nové vozidlo pořízené Pardubickým krajem v rámci projektu ,,Postav si svůj náklaďák – Tatra do škol“. „V rámci tohoto projektu studenti Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí zkompletovali pod odborným dohledem pracovníků z automobilky Tatra, kompletní vozidlo Tatra Phoenix v provedení 4x4, a to z dílů dodaných automobilkou do jejich učebních dílen. Pardubický kraj zajistil na základě smlouvy s automobilkou potřebný materiál pro výuku studentů, kteří tak v rámci odborné praxe pracovali na reálném projektu, který bude sloužit údržbě silnic v oblasti Lanškrounska. Závěrečné testy, kontrola a expedice vozidla proběhla přímo v Kopřivnici, kde byli přítomni přímo i studenti pracující na projektu. Byli tak oceněni za svou práci a pozitivně motivováni k dalšímu profesnímu působení v oboru,“ informoval Michal Kortyš.

Tatra do škol: Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Tatra do škol v Ústí nad Orlicí aneb Tatra Phoenix 4x4

Kabina vozu Tatra Phoenix v Ústí nad Orlicí na SŠ automobilní

Rám vozidla Tatra Phoenix v Ústí nad Orlicí na SŠ automobilní

Správa a údržba silnic Pardubického kraje je organizací, která je zřízena pro správu a údržbu silnic v majetku Pardubického kraje. "Jedná se o zimní údržbu 931 kilometrů silnic II. třídy a 2207 kilometrů III. třídy. V zimním období se pro malý dopravní význam neudržuje pouze 132 kilometrů silnic. To jsou jen 4 procenta z celkové délky spravované silniční sítě. Jsou to úseky bez zástavby, kde není provozována veřejná autobusová doprava a náklady na údržbu těchto úseků by byly neadekvátní jejich dopravnímu významu," vysvětlil Cvrkal. Všechny tyto úseky jsou předmětem projednání Plánu zimní údržby silnic a v souladu s platnou legislativou je na ně vydáno příslušné Nařízení Pardubického kraje. O silnice prvních tříd se od roku 2018 starají soukromé firmy.

Co je součástí zimní údržby

Dle zákona o pozemních komunikacích se zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací. Je třeba si uvědomit, že následky povětrnostních vlivů v zimě mnohdy beze zbytku odstranit nelze, proto je legislativně stanoveno zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy.

Jednotlivé úseky silnic jsou zařazeny dle plánu zimní údržby do pořadí důležitosti, kdy každé má stanovenu lhůtu pro zajištění sjízdnosti od doby výjezdu mechanizmů údržby. I. pořadí do 3 hodin, II. do 6 hodin a III. pořadí do 12 hodin. Zařazení do pořadí důležitosti odpovídá zpravidla třídě příslušné komunikace, dopravně významnější úseky se zařazují do pořadí o kategorii výše - v kraji například silnice 366 – frekventovaný úsek od silnice I/35 přes Mikuleč do Svitav.

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality