Rekonstrukce silnic v Pardubickém kraji pokračují

20. 10. 2023

Na území Pardubického kraje se před koncem sezony dokončuje řada dopravních staveb a další se plánují na další roky. Náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš navštívil několik stavenišť a jednal se zástupci měst a obcí o plánech pro další období. Jak to aktuálně vypadá na vybraných silnicích?

Průtah Rokytna

Složitá dopravní situace končí v Rokytnu. Tam se ve středu 18. října oficiálně řidičům otevírá opravený průtah obcí, tedy silnice II/298. A to dříve, než bylo původně plánováno. „Děkujeme obyvatelům Rokytna, kteří měli v uplynulých měsících ztížený pohyb obcí. Uvědomujeme si, že i vzhledem ke stavbě dálnice D35 pro ně bylo cestování velmi náročné. Průtah měl být otevřený až v listopadu, ale podařilo se ho dokončit dříve. Celkové náklady jsou necelých 34 milionů korun bez daně,“ uvedl Michal Kortyš. Pracuje se také na obchvatu Rokytna, technicky označovaném jako propojení dálnice D 35 a silnice I/35, kde jdou práce podle harmonogramu a mají skončit v létě 2024. Předpokládané náklady v tomto případě činí 207 milionů korun.

Vortová

Ve Vortové začne brzy oprava dvoukilometrového úseku silnice III/3438, která vede na hranici kraje. Silnice je tam ve velmi špatném stavu. Cena za opravu by měla činit 8,6 milionu korun bez daně a do letošního kalendáře oprav se dostala díky tomu, že se některé projekty podařilo vysoutěžit za nižší cenu, než jaká byla v plánu. Vzhledem k použitým technologiím a dobrému počasí by oprava měla být hotová ještě v letošním roce.

Litomyšl – Ústí nad Orlicí

Modernizací prošla komunikace II/360, která bude sloužit jako přivaděč na dálnici D35. Kolaudační rozhodnutí už bylo podepsáno a silnice je oficiálně dokončená. „Zajímavostí je, že pro modernizaci silnice byly využity BIM technologie. Ty tvoří 3D model, obsahují i negrafické informace a jsou digitálním dvojčetem samotné stavby, a to od návrhu až do konce životnosti. Díky této technologii mají projektanti, objednatelé a zhotovitelé přesné informace o stavbě. V silnici jsou také usazeny takzvané chráničky, které pomáhají se šířením internetového signálu. Je to velice dobře provedená modernizace. Náklady na opravu dosáhly 165 milionů korun bez daně,“ sdělil Kortyš.

Chvojenec

Opravená je nově i komunikace III/305 3 v Chvojenci. Silničáři tam letos od léta pracovali na více než kilometrovém úseku, kde opravili povrch a provedli další nutné úpravy. „Náš projekt se týkal části od křižovatky s I/365 až po konec Chvojence. V určitých místech došlo k rozšíření vozovky, sanaci krajů a rekonstrukci odvodnění. Celkové náklady přesahují osm milionů korun bez daně,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Veselý Kopec

Při svém výjezdu náměstek Kortyš hovořil se zástupci Souboru lidových staveb Vysočina i starostkou obce Všeradov o možnostech, jak zlepšit stav jedné z přístupových cest k památce. Ta je součástí i evropské sítě cyklotras. V současné době není komunikace v optimálním stavu i kvůli provozu, který na ní byl v době, kdy sloužila jako objízdná trasa pro osobní i veřejnou dopravu. „Se samosprávou obce Všeradov a zástupci památky budeme řešit, jaké jsou naše možnosti,“ řekl Kortyš.

Včelákov

Po rekonstrukci vozovky ve Včelákově hovořil Michal Kortyš se starostou městyse Janem Pejchou například o možnosti pokračování směrem k Majlantu, což je část obce Miřetice. Zde chybí dodělat přibližně jeden kilometr vozovky. Hovořili také o stavu průtahu obcí nebo o autobusové dopravě. „Pan starosta se zajímal o možnost zajištění dopravní obslužnosti některých částí městyse. To lze provést, je ale třeba zohlednit návaznost spojů,“ dodal Kortyš. Hovořilo se také o možnosti příspěvku Pardubického kraje na pořízení vlastního dopravního prostředku pro svoz dětí do školy.

Oddělení komunikace a sekretariátu hejtmana
Autor článku

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality