Opravit silnici i na mostu by byly vyhozené peníze

29. 8. 2023

Pardubický kraj se snaží nacházet úspory, kde se dá. V rámci investičních akcí je klasickým příkladem zavedená praxe, kdy opravu svých silnic koordinuje s obcemi, které současně například opravují kanalizace nebo budují chodníky. Spojením takových projektů se šetří nejen peníze, ale také čas a pochopitelně i nervy obyvatel či projíždějících řidičů. Čas od času se ovšem vyskytne situace, kdy se zdá, že zdravý rozum zůstal někde stranou. Přitom opak je pravdou…

To je případ aktuálně opravované silnice II/358, která prochází Podlažicemi, vesnicí, jež je částí města Chrast na Chrudimsku. Podlažice jsou známé někdejším klášterem, ve kterém byl uložený Codex gigas označovaný jako Ďáblova bible. A místním by se mohlo zdát, že sám ďábel asi napovídal těm, kteří rozhodli o opravě povrchu už notně rozbité silnice, aniž by ozdravným procesem prošla i vozovka na mostu přes Žejbro. Ten je součástí rekonstruovaného úseku, sám se ovšem dočká jen běžné údržby. Ale zdání klame…

Rekonstrukce povrchu, ale bez mostu

Pojďme ale od začátku. I tato investiční akce je výsledkem koordinace záměrů města Chrast a Pardubického kraje. „Domluvili jsme se s krajem na spolupráci, protože město Chrast vybudovalo novou kanalizaci, rekonstruoval se vodovod, zřídilo se nové osvětlení a postavily nové chodníky. A součástí toho měla být částečná výsprava komunikace,“ popisuje starosta Chrasti Vojtěch Krňanský. „S Pardubickým krajem jsme se ale domluvili, že tu komunikaci opravíme celkově, město tedy kraji přispělo finančními prostředky, kraj dofinancoval zbytek a opravuje se komunikace v celé šíři a v celé délce.“ Jde o nový povrch silnice od Chrasti až na konec Podlažic. Ovšem s výjimkou, která vyvolala nechápavé reakce místních. Tou je právě povrch mostu. Zatímco vozovka dostane krásný nový asfalt, který nahradí ten dosluhující, navíc narušený budováním kanalizace, povrch mostu čeká jen běžná výsprava. Vysvětlení je ovšem velmi jednoduché a svědčí naopak o snaze neplýtvat finančními prostředky.

Statisíce by přišly vniveč

Most přes Žejbro na poměrně velmi frekventované komunikaci stojí už čtyři desítky let. A je to na něm znát. „V současné době není v dobrém technickém stavu, prosakuje izolace, špatně jsou na tom také dilatační závěry a pochopitelně také povrch,“ vysvětluje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Pan starosta nás upozornil na to, že když se opravuje povrch celé silnice, bylo by dobré opravit i vozovku na mostu. Nicméně jsme to vyhodnotili tak, že budeme spíš tlačit do intenzifikace opravy izolace a dilatačních závěrů.“ Laicky řečeno, nemá smysl investovat stovky tisíc do nového povrchu mostu, který je ve špatné kondici a bude nutné se v blízké budoucnosti pustit do jeho opravy. Životnost silničního krytu je nejméně osm let, při opravě mostu, která je nevyhnutelná v kratším časovém horizontu, by taková investice přišla vniveč. To uznal i starosta Chrasti. „I já bych byl pochopitelně radši, kdyby měl most nový povrch, nicméně musíme stále zvažovat efektivní využití finančních prostředků, tak aby dávalo smysl. Ale jsem samozřejmě přesvědčený, že pokud by to bylo z jedné vody načisto, celé Podlažice, bylo by to hezčí,“ říká starosta Krňanský. „Most je tedy jediná část, jejíž povrch se nebude opravovat. Čeká ho kompletní rekonstrukce a byly by to vyhozené finanční prostředky.“

Nový povrch po opravě mostu

Ředitel silničářů Němec vnímá nepochopení podlažických obyvatel, kteří vidí kousek vynechaný z kompletní rekonstrukce. „Teď tam zůstane ponechaný na odiv místních, ovšem oprava krytu vozovky na mostě by znamenala plýtvání veřejnými prostředky,“ konstatuje Miroslav Němec s tím, že na řešení neuspokojivého stavu mostní konstrukce se už pracuje. „Stavebně-technicky budeme mít tuto záležitost připravenou tak, aby šla udělat příští rok, ovšem limitní jsou pro spuštění prací pochopitelně peníze.“

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality