Oprava silnice II/310 v Lukavici už začala

3. 10. 2023

Krajská silnice II/310 je důležitou spojkou mezi Letohradem a Žamberkem. Od druhé poloviny září dělníci pracují na rekonstrukci jejího úseku mezi Letohradem a Lukavicí včetně průtahu obcí. Komunikace by měla být opravená a průjezdná do konce roku 2024.

Rekonstrukce silnice II/310 mezi Letohradem a Žamberkem je rozdělena na tři etapy. První z nich, od vrcholu kopce před Letohradem po Lukavice, byla dokončena v minulém roce. Letos přišla řada na prostřední úsek, který se týká komunikace vedoucí přes obec samotnou. „Jedná se o téměř tři kilometry, které necháme opravit. Je to poměrně frekventovaná a lokálně významná silnice, o našem záměru jsme samozřejmě informovali starosty. Práce si vyžádají kompletní uzavírku, a budou proto stanovené objízdné trasy. Náklady odhadujeme 63 milionů korun bez daně. Těším se, až budeme mít další úsek opravený a řidiči po něm budou moci jezdit. Pak nás bude čekat poslední etapa. Rekonstrukce všech tří úseků by měla být hotová do konce roku 2026 a kraj na tento záměr vynaloží téměř 106 milionů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Informace k uzavírkám a objízdným trasám najdete vždy aktuální a ověřené na www.dopravniinfo.cz.

Kromě rekonstrukce povrchové vrstvy vozovky silnice II/310 jsou v plánu další nutné úpravy, aby komunikace splňovala moderní parametry. „Součástí projektu je i rekonstrukce obrub, propustků, odvodnění silnice, úpravy plánujeme i u autobusových zálivů a obec bude financovat nasvětlení přechodů. Projekt se v tuto chvíli týká pouze oprav komunikace. K opravě mostů na silnici dojde v příštích letech, rekonstrukce mostních konstrukcí totiž plánujeme zejména podle jejich stavu a diagnostiky a v tomto případě je nelze dělat zároveň. Bylo by neekonomické teď dělat byť dílčí opravy povrchu mostu, když víme, že do pár let bychom jej rozbili při kompletní rekonstrukci. Zároveň máme mosty v jiných částech kraje v horším stavu, kterým se musíme věnovat přednostně. Doufám, že to veřejnost pochopí,“ dodává náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

V Letohradě se kromě tří zmíněných etap oprav důležité regionální silnice II/310 v současné době plánuje i další rekonstrukce. Ta se bude týkat letohradské ulice K Cihelně. Zahájení se v tomto případě předpokládá v roce 2024, náklady stavby jsou vyčísleny na 29 milionů korun bez daně.

Oddělení komunikace a sekretariátu hejtmana
Autor článku

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality