Odstartovala stavba přivaděče u Dašic, začne u Rokytna

7. 9. 2022

V první polovině srpna odstartovala stavba důležité komunikace, která bude sloužit nejen jako jeden z osmi přivaděčů k dálnici D35, ale také jako obchvat města Dašice. Z něj odvede tranzitní dopravu a dvoutisícovému sídlu významně uleví. Nejzazší termín dokončení je v roce 2024, předpokládá se ale, že automobilovou dopravu na dálniční tepnu bude navádět dříve.

Dálniční přivaděče jsou v oblasti dopravy v Pardubickém kraji velkým tématem. Už v roce 2006 uzavřela samospráva Pardubického kraje se státem memorandum o vzájemné spolupráci při jejich výstavbě, které bylo před pěti lety aktualizováno.
Zahájená stavba umožní v širším kontextu propojení východní části krajského města se stavěnou dálnicí. „Na obchvat Dašic těsně navazuje výstavba nové silnice z Černé za Bory, s obchvatem Zminného, takže Pardubice získají úplně nové napojení,“ vysvětluje důležitost stavby ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Dražší, než se předpokládalo

Faktickému předání prostoru dodavateli předcházel nezbytný záchranný archeologický průzkum. Ten zahájení stavby oddálil, zpoždění způsobilo také složité vykupování pozemků. „Vyřešit majetkoprávní vztahy bylo problematické, splnit všechny požadavky majitelů pozemků, to byl běh na dlouhou trať,“ popisuje náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš. Zmíněný archeologický průzkum lokality zároveň výrazně zasahuje do rozpočtu celého díla. Přišel totiž na třiaosmdesát milionů korun. Na stavbu má Pardubický kraj jako limitní částku od státu tři sta milionů korun. „Vysoutěžená cena atakuje hranici čtyř set osmdesáti milionů korun, je výrazně vyšší, než jsme předpokládali,“ uvádí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zahájená stavba tak zapadá do mozaiky všech dálničních přivaděčů v Pardubickém kraji, na které vlivem nárůstu cen v čase chybí odhadem miliarda korun. Nejhorší možností řešení by bylo, pokud by chybějící peníze musela v rozpočtu regionu najít samospráva. „Otázkou je, zda využít prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, neboť tyto stavby dotační hlediska naplňují. Ovšem pokud se z fondů na jedné straně vezme, na druhém konci systému zůstane něco nepokryto,“ konstatuje ředitel krajských silničářů Miroslav Němec. „Nejideálnější možností tak je jednání se státem, na kterém bychom dokázali kvantifikovat chybějící finance na všech zbývajících sedm přivaděčů. Dosáhnout chceme celkového nebo alespoň částečného dofinancování.“

Část průjezdná dřív

U přivaděče, který bude sloužit zároveň jako obchvat Dašic, se jedná o přibližně tříkilometrový silniční úsek. Přestože nejde o nijak závratnou délku, stavba je poměrně složitá, zahrnuje totiž tři desítky stavebně-technických objektů. Největším z nich je most přes řeku Loučná, který vyjde na šedesát milionů korun. Komunikace by měla být hotová, podobně jako obchvat u Rokytna, který se stavět začne v první polovině letošního září, do pololetí roku 2024. Řidiči ale po novém asfaltu pravděpodobně začnou jezdit už dřív. „Na obchvatu jsou tři okružní křižovatky, které nabízejí možnost zprůjezdnit dílčí etapy tohoto díla,“ vysvětluje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Část by tedy mohla být průjezdná pro motoristy už v roce 2023. To by Dašicím rozhodně pomohlo.“

Pozitivní role místních samospráv

Na přivaděče, které odvedou z obydlených oblastí tranzitní dopravu, se místní velmi těší a jak v Rokytně, tak i v Dašicích jsou co nejrychlejšímu dokončení nových silnic velice nakloněni. Jejich realizaci v přípravné fázi místní samosprávy pomohly. „Chtěl bych poděkovat samosprávě Dašic za pomoc při jednáních s občany, kterým jsme se snažili vyjít maximálně vstříc. Proto došlo i k posunu trasování silnice,“ prohlásil při slavnostním zahájení stavby náměstek hejtmana Michal Kortyš. Podle šéfa silničářů Němce sehrála vedení města Dašice i obce Rokytno významnou a pozitivní roli, když se v rámci přípravy staveb uskutečnila veřejná slyšení. „Nesetkali jsme se s odmítnutím ze strany místních, problémy byly spíše se zemědělci, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že půda je pro ně výrobní prostředek. V obou případech jsme se proto snažili, a věnovali jsme tomu skutečně velkou pozornost, aby zemědělská půda byla dotčena co nejméně,“ říká Němec.

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality