Obchvat Rokytna se otevře 2. července. Bude sloužit jako přivaděč na D35

27. 6. 2024

Ve čtvrtek 27. června se uskutečnil poslední kontrolní den na obchvatu Rokytna. Ten se na začátku července otevře v režimu předčasného užívání. Novostavba silnice druhé třídy měří čtyři kilometry a bude sloužit jako přivaděč na dálnici D35. Od tranzitní dopravy se uleví obcím Rokytno, Chvojenec a Býšť, zvýší se také bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

„Celkové náklady na výstavbu obchvatu dosáhly necelých 295 milionů korun s daní. Jedná se o stavbu, která je součástí memoranda se státem na budování přivaděčů k dálnici D35, proto jsme čerpali přidělené prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Součástí stavby silnice o šířce 9,5 metru jsou i dva mosty a retenční nádrž. 

V úterý 2. července bude obchvat spuštěn v režimu předčasného užívání, což znamená, že samotná stavba je hotová a budou probíhat drobné dokončovací práce. Jedná se o standardní postup, kdy chceme řidičům stavbu otevřít co nejdříve, kdy je to technicky a legislativně možné,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

„Vzhledem k začátku letních prázdnin jsme nechtěli organizovat žádné slavnostní stříhání pásky a tím zdržovat zprovoznění silnice pro veřejnost, proto využíváme poslední kontrolní den stavby před předáním staveniště a plánovaným uvedením do režimu předčasného užívání, o které bylo zažádáno ke 2. červenci. Samozřejmě nás mrzí, že se nepodařilo otevřít komunikaci ještě před prvním prázdninovým víkendem, ale dojde k němu v úterý 2. července před státními svátky a prodlouženým víkendem,“ doplnil hejtman.

Nový obchvat přinese větší komfort nejen řidičům, ale zejména obyvatelům obcí, které trpěly nadměrným provozem tranzitní dopravy. 

„Díky novému obchvatu budou méně zatížené dopravou, hlukem a také zplodinami. Stavba propojuje dálnici D35 se silnicí I/35 v nové trase mimo zastavěná území, přičemž odvádí tranzitní dopravu z obcí Rokytno a Chvojenec a částečně také z Býště. Dochází také ke zrychlení a zvýšení bezpečnosti dopravy po silnici II. třídy v trase Sezemice – Dobruška. Stavba obchvatu začala v roce 2022. Chtěl bych místním lidem i vedení obce poděkovat za trpělivost. Odměnou za to jim je i nedávno zrekonstruovaný průtah celou obcí. Tam náklady činily 41 miliony korun s daní,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

V okolí obce se nyní opravují také silnice, které sloužily jako návozové trasy pro stavbu dálnice D35, další opravy těchto komunikací jsou v plánu na příští rok. Cena za novou silnici je daná náročností stavby. „Součástí jsou dva mosty – přes Brodecký a Chvojenecký potok a také nová retenční nádrž. Ke stavbě byly využity také BIM technologie, které umožnily vytvořit 3D model stavby, který je velice užitečný při budoucí správě komunikace,“ uvedl Kortyš.

Plány pro rok 2025

Po dokončení obchvatu se už obec připravuje na další velké projekty, například rekonstrukci průtahu místní části Bohumileč. 

„V roce 2023 opravili průtah Rokytnem samotným, nyní se společně chystáme na to samé u silnice vedoucí Bohumilčí. Domluva je taková, že Ředitelství silnic a dálnic v roce 2025 opraví silnici až k této vesnici, na což navážeme my na komunikaci skrze ni. Rokytno se k akci připojí vybudováním chodníků a přispěje na instalaci dešťové kanalizace,“ dodal náměstek Kortyš.

Oddělení komunikace a sekretariátu hejtmana
Autor článku

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality