Nová kanalizace i silnice. Obce s krajem spojily investice

16. 7. 2021

Nově vybudovaná nebo rekonstruovaná kanalizace většinou udělá radost obyvatelům příslušné obce. Ne tolik řidičům, jejichž jízda je kvůli asfaltovým záplatám a vystupujícím kanalizačním vpustím všechno, jen ne komfortní. Zvlášť u starších silnic to tak dopadá a kola automobilů pak narážejí do vystupujících nebo naopak zapadlých kanalizačních krytů. Nemusí to tak ale být, jak se ukazuje na příkladu koordinované spolupráce Pardubického kraje a obcí.

Většina řidičů mířících z Poličky na Hlinsko využívá hlavní tah po „čtyřiatřicítce“ a silnici vedoucí přes Kamenec a Oldříš do Borové úplně míjí. Ani tak netuší, že souběžně s jejich trasou vede komunikace, která je významná nejen pro místní, ale také pro samosprávy, kterým spojení investic šetří finanční prostředky i čas. „Nemluvě o tom, že nedává úplně smysl, když se silnice rozkope třeba kvůli kanalizaci, pár let se jezdí po provizorně opravené vozovce a pak přijede těžká technika a staví se znovu,“ doplňuje důvody pro koordinovanou spolupráci krajské samosprávy s těmi obecními 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Kamenec hotový, jede se dál

Na desítky let dopředu má vyřešeno Kamenec, který svou investici do kanalizace a chodníků spojil s tou krajskou do kompletně zrekonstruované silnice. Stačilo akci plánovat dostatečně dopředu a včas se domluvit s Pardubickým krajem. „Obec byly chvályhodně iniciativní a včas oznámila svoje záměry. Včas, to znamená přinejmenším s předstihem tří let,“ konstatuje Kortyš. „Díky tomu mohl kraj s obcí podepsat koordinační smlouvu, ve které jsme specifikovali, kdo se jakého úkolu zhostí.“

Zatímco v Kamenci už jezdí po hladkém asfaltovém povrchu, na zhruba šestikilometrovém úseku silnice procházející Borovou a Oldříší se aktuálně dokončují stavební práce na kanalizaci. Tu tady společně s čistírnou odpadních vod mohli postavit díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí. Jen co stavební práce skončí, začne se s důkladnou rekonstrukcí silnice.

Jedenáct etap, tři roky

„Je to jedna z největších koordinovaných staveb v Pardubickém kraji,“ zdůrazňuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Naprojektovali jsme rekonstrukci silnice v délce skoro šesti kilometrů. Celý tento úsek sice není dotčený kanalizační stavbou, s obcí jsme se ale dohodli na ucelené opravě silnice.“ Pro představu toho, jak velký úkol silničáře čeká - kvůli dopravní obslužnosti a dosažitelnosti území zdejšími obyvateli je stavba rozdělená do jedenácti etap a trvat bude tři roky. „Značná je také výše investice, která dosáhne téměř dvou set milionů korun,“ dodává náměstek hejtmana Kortyš. Pokud se to sečte s náklady na kanalizaci a čistírnu odpadních vod, vychází celková investice v území na skoro čtyři sta milionů korun. Jestliže by se investovalo odděleně a silnice se rekonstruovala třeba až za pár let, náklady by byly podstatně vyšší. „Prostředky na obnovu komunikace činí přibližně pětadvacet procent nákladů infrastrukturní investice. Tato částka je přibližně třetinovým nákladem rekonstrukce, stačí tedy z druhé strany dodat zbylé dvě třetiny a místo mnohdy nevzhledné opravy dojde k ucelené modernizaci,“ vysvětluje princip úspory při spojené investici ředitel Němec.

Kompletní rekonstrukce

Rekonstrukce silnice bude složitá jak stavebně tak logisticky. Postup opravy vozovky je nutné koordinovat s rozsáhlými pracemi na kanalizaci, náročnost přidávají i složité geologické podmínky. Letos začne první etapa, kterou zahájí stavba od mostního provizoria v Borové. Silničáři budou postupovat po komunikaci, kterou dodavatel kanalizace zapraví pouze provizorně, pod jejich rukama bude vznikat prakticky nová silnice. „V tomto případě se výkopek kompletně odstraňuje vzhledem ke geologicky složitému podloží a k tomu, že hmoty nacházející se pod silnicí jsou nevhodné. Vytvářet se proto bude zcela nová konstrukce, na ní pak nové živičné souvrství,“ přibližuje Miroslav Němec. Borová a Oldříš díky tomu získají silniční průtah, který vydrží desítky let.

Od vrat k vratům

Důkladná rekonstrukce silnice pochopitelně nemůže zastavit život v obci, také proto je naplánována na relativně dlouhé tři roky. Je totiž nutné zajistit nejenom průjezd veřejné dopravy či složek Integrovaného záchranného systému, do svých domovů se potřebují dostat i zdejší občané. „Musíme respektovat neustálý přístup ke všem nemovitostem, takže se budeme pohybovat doslova od vrat k vratům,“ popisuje rozložení postupu prací ředitel Němec. „Proto je rekonstrukce rozložena do jedenácti etap. Důvod je zároveň i finanční, protože náklady jsou značné a rozdělíme je takto do tří let.“

Silničáři při plánování rekonstrukce absolvovali několik jednání se zástupci obcí i podnikatelských subjektů, které tady působí. Cílem bylo optimalizovat stavební činnost s dopravními potřebami místních. „Průjezd obcemi je velmi dlouhý a zároveň síť místních komunikací není tak dobrá, aby kompletní uzavírku celého úseku bylo možné objet. Vzhledem k tomu, že zdejší občané trpěli už při budování kanalizace, chceme, aby je oprava silnice zatížila co nejméně,“ doplňuje technický náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Jiří Synek. V praxi tedy dojde k tomu, že úplná uzavírka se bude týkat pouze některých částí, které bude možné bez problémů po místních komunikacích objet.

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Velkoplošné výspravy mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem začínají

20. 5. 2024

Velkoplošné výspravy mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem začínají

Silnici II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem čekají ode dneška (pondělí 20. května) velkoplošné výspravy. Celkem bude opraveno 35 tisíc metrů čtverečných silnice. Zakázka byla vysoutěžena za nižší cenu, než byl předpoklad, a činí 17,5 milionu korun s DPH. Komunikaci čeká ještě letos první etapa celkové rekonstrukce.

Počet vysazených stromů musí vzrůst, shodli se v Pardubicích ministři

17. 5. 2024

Počet vysazených stromů musí vzrůst, shodli se v Pardubicích ministři

Dnes se v Pardubicích za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality