Letošní zima zaměstnává silničáře. Opravy probíhají už nyní

18. 2. 2021

Zatímco konec roku 2020 byl z hlediska zimní údržby srovnatelný s průměrným průběhem, kdy náklady na zimní údržbu za listopad a prosinec lehce přesáhly 35 milionů korun, tak leden a únor 2021 se řadí k velmi tvrdým zimám.

Jen za leden činí náklady 46,3 milionů korun. Za polovinu února bylo vynaloženo téměř 20 milionů korun. Značný objem výkonů je zřejmý na spotřebě posypových materiálů, i na výkonech vozidel a strojů. Výkony strojů na odstraňování sněhu, posypech a kontrolních jízdách již přesáhly hranici 300 tisíc kilometrů, a to na udržované silniční síti v délce přes tři tisíce kilometrů.

Letošní zima zaměstnává silničáře - opravy probíhají už nyní

„Spotřeby posypových materiálů odpovídají provedeným výkonům. U posypové soli je to přibližně 10 tisíc tun a inertních zdrsňovacích písků a drtí již více jak 35 tisíc tun. Zásoby se tenčí a některé menší sklady již musely částečné doplňovat zásoby tak, abychom měli zajištěny materiály na plný výkon zimní údržby alespoň na 14 dní dopředu. U inertních zdrsňovacích materiálů probíhá doplňování průběžně,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Správa a údržba silnic používá nákladní vozidla ve speciální zimní výbavě a v provedení 4x4, případně 6x6 tak, aby každá náprava vozidla byla poháněná. Speciální výbavou jsou podmetací sněhové řetězy, které řidič aktivuje přímo z kabiny. Jedná se o rotující řetězy pod hnané kola zadní nápravy. „Řetězy jsou umístěny na rotační hlavici, při otáčení se odstředivou silou podmetají pod kola vozidla, nahrazují tak zdrsňovací materiály, které naši řidiči aplikují. Je třeba si uvědomit, že řidiči zimní údržby musí zajistit sjízdnost za jakékoliv povětrnostní situace. Proto je nutné adekvátní vybavení. Dalším podpůrným speciálním prvkem výbavy je vozidlový teploměr, který měří nejen teplotu vzduchu, ale i povrchu vozovky. Měření jsou mimo zobrazení na displeji v kabině řidiče dále přenášena a lokalizována v systému GPS pro doložení adekvátnosti zásahu, případně další využití, například pro tvorbu teplotních map“, uvedl provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal.

Na vozidle je posypová nástavba pro příslušný druh posypu. Správa a údržba silnic většinou pořizuje již univerzální, případně speciální trojkombinace. V létě pak tato vozidla převážejí asfaltový beton na opravy povrchů vozovek. Nástavba je pak celoročně využita i pro letní výspravy komunikací. Samozřejmostí je radlice pro odstraňování sněhu. „Zde většinou používáme speciální s dvojím břitem. Gumový pro čerstvý a rozbředlý sníh, ke kterému lze přiklopit za jízdy kovový, pro případné odstranění zmrazků nebo ujeté vrstvy“, řekl Cvrkal.

Pro větší spad sněhu a zajištění jeho rychlejšího úklidu má Správa a údržba silnic Pardubického kraje napříč krajem zajištěno více jak sto dodavatelských výpomocí, zejména traktorů s radlicí, od řad lokálních zemědělců, tak případně stavebních firem.

Z celkové délky spravované silniční sítě v majetku Pardubického kraje se v rámci zimní údržby Správa a údržba silnic Pardubického kraje stará o více než 3137 kilometrů komunikací. Zimní údržba je zajišťována na více než 3000 kilometrech, tedy na 96 procentech z celkové délky. Ostatních přibližně 132 kilometrů, tedy čtyři procenta z celkové délky, jsou pro malý dopravní význam, bez provozu linkových autobusů, zahrnuto do neudržovaných.

Rozsah zimní údržby se oproti loňsku změnil vlivem stavby D35. Některé silnice III. třídy se změnily na staveniště a jsou na celou zimní sezónu uzavřeny. Jedná se o úseky silnic v celkové délce přibližně 13 kilometrů.

„V souvislosti se změnou v silniční síti dále došlo k zařazení do zimní údržby části nyní již bývalé silnice I/36. Konkrétně úsek Pardubice, křižovatka I/37 – Rybitví – Lázně Bohdaneč – Chýšť – hranice kraje. Po převodu majetku ze státu na Pardubický kraj je to nově silnice II/211, v celkové délce 17 kilometrů. Nově tento úsek udržuje naše organizace. Údržbu silnic I. tříd v kraji zajišťují smluvní dodavatelé Ředitelství silnic a dálnic ČR. Naše organizace částečně dodává posypovou sůl“, sdělil Němec.

Pro zimní údržbu silnic používá správa a údržba silnic pouze schválené posypové materiály a moderní aplikační posypové nástavby s kalibrovaným dávkováním. „Pro snížení množství posypů provádíme skrápění suchých solí solankou. Jedná se o cca 20%-ní solný roztok, který zrychluje nástup rozmrazovacího účinku, zabraňuje úletu posypových materiálů mimo vozovku a snižuje také významně posypovou dávku. Veškeré úseky s rozmrazovacími materiály jsou schváleny v rámci příprav Plánu zimní údržby. Změny jsou projednávány s příslušnými správními úřady, dalšími orgány ochrany, například CHKO, kdy je nutné na posyp v těchto oblastech mít příslušné výjimky“, řekl Marian Cvrkal.

Mimo uvedené změny v silniční síti hlásí Správa a údržba silnic Pardubického kraje zejména novinky v technice. Z těch lze uvést dva nakladače na cestmistrovství Svitavy a Pardubice, či traktor s radlicí do Žamberka. „V listopadu 2020 jsme převzali pět nákladních vozidel. Vozidlo s pohonem 6x6 je nasazeno v Hlinsku. Čtyři vozidla s podvozky 4x4 na střediska Běstovice, Holice, Polička a Žamberk, a to se sypacími nástavbami a sněhovými radlicemi“, řekl Cvrkal.

Novinkou a zajímavostí je další nové vozidlo pořízené Pardubickým krajem v rámci projektu ,,Postav si svůj náklaďák – Tatra do škol“. V rámci tohoto projektu studenti Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí zkompletovali pod odborným dohledem pracovníků z automobilky kompletní vozidlo Tatra Phoenix v provedení 4x4, a to z dílů dodaných automobilkou do jejich učebních dílen. 

Letošní zima zaměstnává silničáře - opravy probíhají už nyní

Novinek je ale více. „Na silnicích v naší správě, konkrétně na Třemošnicku, došlo v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/343 k vybudování nové meteostanice. Dále byla modernizována meteostanice II/355 Dřeveš o nový typ senzoru, který umožňuje bezkontaktní vyhodnocení stavu povrchu, teploty a kluzkosti vozovky“, řekl Němec.

Existuje také linka, kam mohou řidiči zavolat, pokud narazí na nějaké problémy. „Každý z našich 15-ti dispečinků vždy uvítá objektivní a aktuální informace z terénu. Přímo na našich stránkách www.suspk.cz v sekci Kontakty nebo Zimní údržba je uvedeno spojení s nepřetržitou službou zimní údržby. Zde je vhodné kontaktovat přímo místně příslušný dispečink v konkrétní oblasti okresu a cestmistrovství. Nahlášená informace a následná přijatá opatření jsou pak co nejrychleji a nejefektivněji zajištěny. Navíc místně příslušný dispečer může oznamovateli okamžitě sdělit, kde se dle lokalizačního systému nachází nejbližší údržbové vozidlo“, vysvětlil Cvrkal.

Dosavadní počasí bude mít zásadní vliv na stav silnic v kraji. S ohledem na množství mrazových cyklů a velmi nízké teploty bude výraznější negativní vliv na povrchy vozovek. „Již nyní provádíme průběžně opravy výtluků v površích komunikací, likvidujeme následky polomů na stromech vzniklé tíhou množství sněhu a námrazy. Dále budou zvýšené výkony na úklid posypů na úsecích, kde se aplikuje posyp pískem a drtí. To nejen z povrchů komunikací, ale i krajnic, příkopů a odvodňovacích zařízení“, řekl Němec.

V případě kombinace spadu sněhu a silného větru patří mezi nejproblematičtější otevřené úseky od středních poloh výše, zejména Hlinecko, Poličsko, Svitavsko, Lanškrounsko, Žamberecko a Králicko. Při intenzivním spadu sněhu a smíšených, či mrznoucích srážkách jsou náročné na údržbu všechny udržované úseky. V průtazích velkých obcí a měst je problematický úklid sněhu, v nižších polohách jsou potom nebezpečné mlhy, které mohou jen lokálně namrzat - a to i při teplotách vzduchu nad nulou. 

„Po mnoha letech mírného průběhu zim přišla ta opravdová. Silničářům i cestující veřejnosti lze poděkovat. Cestářům za dosavadní zvládnutí všech událostí, občanům za ukázněné chování. Intenzivně pracujeme na zajištění letní údržby a investiční stavební činnosti,“ dodává senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje pan Kortyš

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality