Letos začne stavba přivaděčů u Litomyšle a Českých Libchav

16. 7. 2021

Dálniční přivaděče. V Pardubickém kraji velké téma, které není jen tématem dopravním, ale bohužel i politickým. A mezitím, co se jiní snaží získat na komplikacích body, silničáři na projektech intenzívně pracují. Po už dokončené spojnici Litomyšle a České Třebové se hodlají pustit do sousedního přivaděče, který s Litomyšlí propojí Sloupnici a následně Ústí nad Orlicí.

Pardubickému kraji zkomplikoval situaci nárůst cen v čase. O tom ostatně mluvil hejtman Martin Netolický s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem při jeho nedávné návštěvě regionu. Při prohlídce stavby budoucí dálnice Netolický uvedl: „Před lety jsme uzavřeli se státem memorandum, čímž jsme na sebe převzali zodpovědnost za stavbu přivaděčů. V tuto chvíli je to pro nás komplikace, protože jak se postupně upřesňují ceny jednotlivých tras, tak se dostáváme do mnohem vyšších částek. I přesto jsme však připraveni si s jednotlivými přivaděči poradit, i když stále v dílčích případech máme ještě problémy s výkupy pozemků. To ostatně stát řeší na svých stavbách také.“

I přes tyto potíže se příprava budování silnic, které dopravu přivedou na budoucí dálniční tepnu, nezastavila. „U všech můžeme mluvit o vysokém stupni rozpracovanosti,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Těsně před nabytím právní moci je výsledek výběrového řízení na rekonstrukci silnice II/360 z Litomyšle do Ústí nad Orlicí. Tato stavba, která začne letos, je rozložená do čtyř etap.“

Letos začne stavba přivaděčů u Litomyšle a Českých Libchav

O prázdninách se začne

Třistašedesátka se letos bude budovat od hranic Litomyšle po Sloupnici. V příštím roce bude kraj spolupracovat s Litomyšlí na průtahu městem, při kterém se kromě vlastní silnice budou řešit chodníky, osvětlení, vodovod a kanalizace. V letech 2023 a 2024 se celá investice uzavře dokončením silnice v Ústí nad Orlicí. „Začít stavět bychom chtěli v polovině letních prázdnin,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Stavební povolení nabylo právní moci v polovině května, mírné zdržení způsobila paradoxně nízká nabídková cena. „Pokud nabídková cena ze strany dodavatele dosáhne méně než sedmdesáti procent rozpočtové ceny, je nutné vše ještě přezkoumat,“ vysvětlil náměstek hejtmana Kortyš. Cena je podle projektu stanovená na téměř 260 milionů včetně daně. Garantovaný příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na tento přivaděč je ve výši sto milionů, zbývající částku bude muset Pardubický kraj dozajistit.

Kromě samotné silnice kraj ještě v rámci tohoto přivaděče bude souběžně realizovat tři mostní objekty, dva v Němčicích a jeden v Řetůvce. S jejich financováním pomohou evropské dotace prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Začne se i u Českých Libchav

Dalším přivaděčem, jehož stavba bude následovat ještě v letošním roce, je úsek silnice II/312 z Chocně do Českých Libchav. Pro něj už mají silničáři připravenou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, od května je podaná žádost o stavební povolení. Výběrové řízení na dodavatele stavby, která má trvat tři roky, se uskuteční v průběhu července. „Tato silnice je v současné době používána jako návozová trasa při budování koridoru v Brandýse nad Orlicí, proto jsme se se Správou železnic domluvili, že v letošním roce bychom stavěli v úseku České Libchavy - Rozsocha,“ upřesnil náměstek hejtmana Michal Kortyš. Díky koordinaci se státem tak rekonstrukce zbývajících úseků proběhne až poté, co je opustí těžká technika, která se v současné době podílí na železniční stavbě.

Celý tento přivaděč by podle projektu měl přijít na více než 316 milionů korun s daní. Se začátkem jeho stavby se počítá na konci letních prázdnin.

Obchvaty Dašic a Rokytna

Pilně se pracuje i na přípravě dalších staveb obchvatů. Na plánovaných obchvatech Dašic a Rokytna probíhá záchranný archeologický průzkum. Teprve po nich je možné se pustit do vlastní stavební činnosti. „Zejména u Rokytna jsou nálezy archeologů poměrně značné, byl bych proto opatrný s odhadem, počítal bych s tím, že se k tomu dostaneme až v následujícím roce,“ uvedl technický náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Jiří Synek. Podle něj by se v případě obchvatu Dašic v polovině prázdnin mohlo rozjet zadávací řízení, se zakládáním některých staveb by se mohlo začít už na podzim. Do hry v případě Dašic zároveň vstupuje vyvlastňovací řízení kvůli některým pozemkům, které běží od začátku letošního roku. V případě Rokytna už nabylo právní moci stavební povolení a na podzim se počítá s výběrovým řízením zhotovitele. „Tady aktuálně nejsou žádné složité majetkoprávní vztahy, které by pak měly bránit zahájení stavby,“ doplnil Synek s tím, že začátek závisí právě na dokončení archeologického průzkumu lokality. Zdůraznil přitom, že silničáři s archeology spolupracují a vzájemně svoji činnost koordinují. To znamená, že zatímco na konci úseku třeba ještě probíhá průzkum, na jeho začátku už je možné nastartovat stavební stroje. V případě obchvatu Rokytna by se se stavebními pracemi mělo začít u Býště, od silnice I/35.

Tranzit objede i Zminný

Na obchvat Dašic naváže další stavba, a to silnice z Dašic do Černé za Bory. V jejím případě je hotová dokumentace pro územní řízení. Nyní se čeká na rozhodnutí krajského odboru životního prostředí o tom, že stavba nepodléhá kompletnímu posouzení záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA) a postačí zjišťovací řízení, tedy takzvaná „malá EIA“. Zamýšlená silnice naváže v Dašicích na kruhovou křižovatku vybudovanou v rámci obchvatu a v těsném souběhu s železniční tratí a další kruhovou křižovatkou se napojí na stávající silnici číslo 322. Tady pomůže obsloužit stávající průmyslovou zónu, aniž by její dopravní provoz směřoval na Dašice přes obec Zminný. „Jakmile budeme mít územní rozhodnutí, začneme s majetkoprávním vypořádáním. Zároveň je už zadaná projektová dokumentace pro stavební povolení, začít stavět bychom chtěli ve druhé polovině příštího roku,“ uzavřel náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Velkoplošné výspravy mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem začínají

20. 5. 2024

Velkoplošné výspravy mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem začínají

Silnici II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem čekají ode dneška (pondělí 20. května) velkoplošné výspravy. Celkem bude opraveno 35 tisíc metrů čtverečných silnice. Zakázka byla vysoutěžena za nižší cenu, než byl předpoklad, a činí 17,5 milionu korun s DPH. Komunikaci čeká ještě letos první etapa celkové rekonstrukce.

Počet vysazených stromů musí vzrůst, shodli se v Pardubicích ministři

17. 5. 2024

Počet vysazených stromů musí vzrůst, shodli se v Pardubicích ministři

Dnes se v Pardubicích za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality