Jak se připravujeme na zimní sezónu

6. 2. 2023

Nejnáročnějším ročním obdobím je pro nás zima. Když sněží dlouho v kuse nebo když je silnice pokrytá ledem, máme dost na pilno. Proto se připravujeme předem.

Jedeme podle manuálu

S přípravou začínáme už v létě, konkrétně v srpnu. Řešíme administrativní část, kterou je Plán zimní údržby. Jedná se o docela tlustý manuál, může mít klidně 200 stran. Je v něm napsáno, kde můžeme a kde nemůžeme solit, jsou tam zaneseny nové úseky silnic a změny na nich, naplánované uzavírky a podobně. Plán mohou připomínkovat nejrůznější subjekty, třeba hasiči, policie, městské úřady, vodohospodáři a podobně.

Sněhovky v kamnech

Aby sníh nezafoukával vozovku, stavíme sněhovky. To jsou takové ty dřevěné zábrany, které stojí v polích kolem silnic, říká se jim také zásněžky. Mají za úkol omezit tvorbu sněhových jazyků – při větrném počasí naruší proudění vzduchu.

Sněhovky stavíme na podzim a sklízíme je na jaře, aby neomezovaly obhospodařování půdy. Často se nám ale stává, že je po zimě na poli nenajdeme. Pravděpodobně se někomu hodí na otop.

Přes tisíc tun soli

Připravujeme si samozřejmě i materiál. U nás v Chrudimi to znamená sůl ve dvou podobách. První je pytlovaná na solanku, tedy roztok soli s vodou. Dále navážíme zhruba 1300 tun soli sypané na klasický posyp. V jiných cestmistrovstvích používají ještě posypový písek, který se sype v úsecích, kde se nesmí solit, obvykle u zdrojů pitné vody, případně v CHKO.

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Silničáři řešili problémy v Trpišově

28. 3. 2023

Silničáři řešili problémy v Trpišově

Přestože krajské silničářské organizace mají samostatnou působnost ve svém regionu, cestáře po celé republice ale spojují společné problémy. Proto se pravidelně setkávají, vyměňují si zkušenosti a konzultují způsoby řešení nejrůznějších potíží, s nimiž se ve své praxi setkávají. Zatím poslední jednání hostil Pardubický kraj v Trpišově na Chrudimsku. Mezi hlavní témata jednání patřily například nárůsty cen nebo způsob ukládání internetových sítí do silničního tělesa.

Událo se v SUSPk
Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje zná už potřinácté své vítěze

7. 3. 2023

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje zná už potřinácté své vítěze

Po dlouhých třech letech se do Sálu Jana Kašpara v krajské budově v centru Pardubic opět vrátil hlahol nedočkavých dětí zvědavých na výsledky soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Uplynulé tři ročníky vyhlašovaly vítěze kvůli covidu pouze prostřednictvím přímého přenosu Východočeské televize. Až ten třináctý opět přivítal desítky dětí, které si se svými učiteli a učitelkami přijely osobně vyslechnout, čí obrázky nejvíc bodovaly u dvoukolové poroty a při hlasování veřejnosti na internetu.

Akce Ostatní

Další aktuality