Informační kampaň k opravě Wonkova mostu začíná, omezení v dopravě budou od června

5. 3. 2024

Most Pavla Wonky je klíčovou dopravní stavbou v krajském městě. Právě v těchto dnech začínají přípravné práce k jeho rekonstrukci, zatím bez omezení dopravy. Se zúžením do jednoho jízdního pruhu v každém směru musejí řidiči počítat od června. Veřejným projednáním s on-line přenosem dnes začala informační kampaň.

V přednáškovém sále pardubického zámku se v úterý 5. března setkali zástupci Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje, projekční kanceláře MDS projekt, zhotovitele Chládek & Tintěra Pardubice a Statutárního města Pardubice, aby informovali veřejnost o průběhu rekonstrukce. „O tom, co se s mostem Pavla Wonky chystá, informujeme již několik měsíců a nyní se tempo kampaně ještě zvýší. Chceme, aby lidé přesně věděli, co je v plánu, jak s ohledem na Wonkův most, tak na související stavby v Pardubicích a blízkém okolí. Ty jsme koordinovali jak s Ředitelstvím silnic a dálnic, tak s pardubickým magistrátem,“ vysvětluje náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Přes Wonkův most denně přejede přibližně 33 tisíc aut. Od června motoristům místo čtyř jízdních pruhů a jednoho odbočovacího budou sloužit pouze dva. „Oprava nosných lan mostu je nutná a už nejde odkládat. Nedávná prohlídka ukázala jejich špatný stav, jedno z nich prasklo a muselo být odstraněno. Díky použitým moderním technologiím připravíme most pro budoucí generace. Nová nosná lana jsou vyrobena přímo pro most Pavla Wonky, mají dvojí protikorozní ochranu. Jejich stav bude možné v budoucnu kontrolovat, a případně je i měnit, bez větších dopravních omezení,“ uvedl Kortyš.

Náklady ve výši 183 milionů korun plně hradí Pardubický kraj

Oprava mostu postaveného mezi lety 1956 a 1959 potrvá do října roku 2025. „Rekonstrukce je rozložená do dvou stavebních sezon s předpokládaným ukončením v říjnu 2025. Vysoutěžená cena prací je 183 milionů korun s daní, což dělá z rekonstrukce klíčového mostu přes Labe v centru krajského města jeden z našich největších investičních projektů pro tento rok. Zároveň se jedná o další významnou a potřebnou investici kraje na území města Pardubic. Je to navíc záměr, který je plně financovaný z krajského rozpočtu,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Doprava v režimu 1+1

Od června bude most otevřený vždy ve dvou pruzích v režimu 1+1, tedy jeden směr do centra a jeden z centra. „Provoz se bude posouvat po šířce mostovky v závislosti na tom, kde zrovna budou probíhat práce. Stavaři budou pracovat zejména v útrobách mostu. Důležité je, že most Pavla Wonky bude vždy průjezdný – i pro MHD, kde jen dočasně dojde k nahrazení trolejbusů autobusy,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák s tím, že dopravní opatření vznikla na základě zpracovaného dopravního modelu.

Veřejnost navíc bude moci sledovat webkamery umístěny na obou stranách mostu a díky tomu mít okamžité informace o stavu dopravy.

Na Wonkově mostu budou cyklopruhy

Součástí opravy je vybudování ochranného jízdního pruhu pro cyklisty o šíři 1,25 metru. Na chodnících bude  nadále zachován smíšený provoz pro cyklisty a chodce. Jiné technické řešení není vzhledem k odvodnění mostu možné. Pro bezpečnost cyklistů vznikne také mimoúrovňové křížení pod mostem. „Jsem rád, že se podařilo najít koncepční řešení pro zvýšení bezpečnosti na mostu Pavla Wonky v souladu s naším plánem městské mobility. Most je sice v majetku Pardubického kraje, ne magistrátu, ale všem nám jde o stejnou věc. Oceňuji, že jednání byla konstruktivní. Dodám, že kolem mostu projede zhruba 3000 cyklistů denně. Tři pětiny cyklistů využívají tuto spojnici mezi oběma břehy Labe i v zimě. Tato čísla ukazují, proč dáváme zvýšení bezpečnosti pro cyklisty vysokou prioritu,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal.

Ten zároveň okomentoval i dopravní situaci, která letos v krajském městě nastane kvůli dalším plánovaným opravám: „Rok 2024 bude dopravně v Pardubicích velmi náročný, neboť kromě velké opravy mostu Pavla Wonky, se nám sešly i další investice. Věřím, že společnou ohleduplností a pochopením vše zvládneme, první zlepšení nastane už v září tohoto roku, kdy bude napojena krátká část severovýchodního obchvatu na stávající dopravní síť, další pak v roce 2025, kdy na mostu Pavla Wonky bude hotovo, zároveň dojde ke zprovoznění severovýchodního obchvatu a montáži mostního provizoria na nedalekém mostu kpt. Bartoše,“ dodal.

Stavaři budou na rekonstrukci pracovat po částech

Oprava bude probíhat v etapách. Ty jsou rozděleny podle jednotlivých trámů mostu na středový, levý a pravý. „Každý trám mostu má tři komory a v každé z nich je potřeba vyměnit čtyři lana. Pro jejich výměnu je potřeba vybudovat na koncích mostu přístupový kolektor, provést vrty pro nová lana a jejich ukotvení a vybudovat nové deviátory pro správné vedení předpětí v konstrukci mostu,“ popsal úkol zhotovitele Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby ze společnosti Chládek & Tintěra Pardubice.

Předpokládaný harmonogram

  • Únor až květen 2024: přípravné práce s žádnými či malými dopravními omezeními.
  • 1. června 2024 až 9. listopadu 2024 - doprava na mostu v režimu 1+1,
  • převedení dopravy do krajních pruhů, bude se pracovat ve středu mostu.
  • 9. listopadu 2024 až 10. března 2025 - doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, průjezdný střed mostu, pro chodce pravá strana.
  • 10. března 2025 až 1. září 2025 - doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, průjezdný střed mostu, pro chodce levá strana.
  • 1. září 2025 až 31. října 2025 - doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, převedení dopravy do krajních pruhů, bude se pracovat ve středu mostu.
  • Předpoklad dokončení opravy mostu říjen 2025.

U výše uvedených termínů může dojít k neočekávatelným změnám, proto sledujte web www.pardubickykraj.cz a doprava.pardubickykraj.cz, kde budeme v nutných případech harmonogram aktualizovat.

O Wonkově mostu

Most měří více než 170 metrů a jeho hmotnost dosahuje přibližně 9000 tun. Šířka stavby je necelých 25 metrů, z toho 18 metrů slouží pro vozovku a zbývající šířka potom pro pěší a cyklisty. Nosných lan je v každém komorovém nosníku 12, celkem tedy 36. Jejich funkce spočívá především v zajištění dostatečné únosnosti mostu od zatížení dopravou.

Podklady z veřejného projednání jsou volně ke stažení v tomto odkazu.

Oddělení komunikace a sekretariátu hejtmana
kancelář hejtmana

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality