Hřebečský tunel projde opravou

16. 3. 2022

Pardubický kraj z hlediska členitosti se skládá ze dvou typů terénního uspořádání. Je to polabská nížina a rovina kolem dalších řek, které jsou v Pardubickém kraji. Nacházejí se tady střední polohy kopců a hor nadmořské výšky. Ty se nacházejí v regionu kolem Hlinska, Poličky, Lanškrouna, Žamberku a Ústí nad Orlicí. Zde nadmořská výška dosahuje rozmezí od 300 do 600 metrů nad mořem, kde je ještě silniční síť. Reliéf krajiny umožňuje vedení silnic, který neklade vysoké nároky na pořizování tunelových staveb jako je tomu například ve Švýcarsku.

Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice, spravuje aktuálně pouze jeden tunel a to u Hřebče. Ten se nachází na silnici I/35 mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Hřebečský tunel je silniční. Částečně zasahující do katastrálního území sousedního Boršova v okrese Svitavy. Je dlouhý 354 metrů. Sestává se z jednoho obousměrného tubusu navrženého pro tři jízdní pruhy. Dva stoupací, jeden klesající k Moravské Třebové. Jako první tunel v Česku byl ražen novou rakouskou tunelovací metodou. Jeho nadloží z písčitojílovitých hlín je velmi nízké. Na přelomu března a dubna 2006 došlo k sesuvu masivu zeminy na výjezdu z tunelu na Moravskou Třebovou. Sesuv byl způsoben tlakem vody ze zatopeného sousedního důlního díla.

V nadcházející stavební sezóně je z důvodu oprav v plánu úplná uzavírka tunelu. Zahájení prací je plánováno na 1.3.2022. Uvedení do provozu se předpokládá 34 týdnů po zahájení, to znamená koncem října. Termín na dokončení prací je celkem 39 týdnů. To je začátek prosince. Během oprav dojde k výměně technologické a stavební části tunelu, částečnou stavební sanací.

U tohoto tunelu má Pardubický kraj takzvaný bypass, který udržuje ve výborném stavu. Čas od času se stane, že Hřebečský tunel je uzavřen a doprava je tedy svedena na tuto komunikaci. To se bude týkat i nadcházejících oprav.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje má ve své správě také pouze jeden tunel. Ten je na komunikaci z Trhové Kamenice směrem na Seč. Tato silnice vznikla jako nová, protože při výstavbě sečské přehrady, vznikla nová komunikace od Prosíčky směrem do Seče. Tato silnice přechází přes hráz sečské přehrady a prochází pod skalním masivem. Tedy jediným tunelem, který má v majetku Pardubický kraj.

Tento tunel vznikl současně s přehradou ve dvacátých letech minulého století. Jedná se ve velké míře o unikátní stavbu. „Naše organizace tunelu věnuje pozornost v rámci monitoringu technického stavu. Od doby pořízení tunelu na něm nebyla provedena žádná větší oprava. V současné době se provádějí drobné opravy celistvosti tunelového tubusu,“ doplnil Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Zdroj: Silniční Obzor č. 3

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

12. 7. 2024

Provoz v Radimi hlídají nové „chytré“ semafory

Dopravní situaci v Radimi, která je součástí města Luže, v současné době komplikuje provizorium, které bylo nutné instalovat kvůli špatnému technickému stavu mostu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) v lokalitě tento týden umístila tři chytré semafory, které umí řídit provoz na základě aktuální vytíženosti. Řidiči by díky tomu neměli muset zbytečně čekat na červenou, když bude protější pruh volný.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

28. 6. 2024

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně: Podívejte se na prezentace odborníků

V květnu se za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného uskutečnil třetí ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně. Jedním z velkých témat bylo kácení a vysazování stromů, ale také následná péče a udržitelnost.

Další aktuality