Druhy komunikací - jak se v tom vyznat a kdo co spravuje?

26. 8. 2022

Často se setkáváme s tím, že lidé si nám stěžují na stav komunikací, které vůbec nemáme v gesci. Určitě tedy stojí za to, podívat se na rozdělení silnic, zmínit některé zajímavosti a taky uvést na pravou míru, kdo má co v kompetenci. Celé to řeší Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a Prováděcí vyhláška 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací.

Dálnice a silnice 1. třídy

V podstatě nejvyšší kategorie pozemních komunikací. Jsou určeny k rychlé přepravě na větší vzdálenosti a jejich průjezdnost má nejvyšší prioritu (teoreticky). Spravuje je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, což je příspěvková organizace podléhající Ministerstvu dopravy.

Dálnice se značí písmenem D, za kterým následuje jedno nebo dvojciferné číslo (např. D1, D31). Na dopravním značení se používá jenom číslo na červeném podkladu. Zajímavostí je Pražský okruh, který byl dříve (do roku 2016) považován za rychlostní silnici. Nyní je společně s dalšími podobnými úseky evidován jako dálnice (konkrétně Pražský okruh je mimochodem evidován pod označením D0).

Silnice 1. třídy spadají rovněž pod Ředitelství silnic a dálnic České republiky a spojují obvykle větší města. Označují se jedno nebo dvojciferným číslem, na dopravních značkách je toto číslo na modrém podkladu. Jak u dálnic, tak u silnic 1. třídy najdeme kilometrovníky - černá čísla na žlutém podkladu, které označují vzdálenost od začátku komunikace.

Silnice 2. třídy a silnice 3. třídy

Nižší třída komunikací, které patří jednotlivým krajům a máme je na starosti my, tedy Správa a údržba silnic. Druhá třída má označení II a třetí III. Za římskou číslicí následuje tří, čtyř nebo pěticiferné číslo. Na dopravních značkách je číslo silnice na modrém podkladu. Zajímavé je značení mostů - to tvoří číslo komunikace a za ním za pomlčkou následuje i číslo mostu na daném úseku (např. 32221 -1).

Místní komunikace

V tomto případě se bavíme o majetku jednotlivých obcí, které si zároveň tyto komunikace spravují - často za to někomu platí, ať už místní Správě a údržbě silnic nebo třeba soukromé firmě. Jedná se o silnice, které jsou veřejně přístupné, ale slouží převážně k dopravě v dané obci. Tvoří je třeba nábřeží, parkoviště, ale i k silnicím přilehlé chodníky.

Účelové komunikace

Zde už vládne do značné míry spíše takový trochu chaos a je to kategorie, do které spadá popravdě kdeco. Pod pojmem „účelová komunikace“ se ukrývá vše, co je součástí soukromých objektů, uzavřených areálů, zemědělských ploch, lesů a některých specifických staveb, například přehradních hrází. Zajištění schůdnosti a údržba účelových komunikací padá samozřejmě na bedra vlastníků těchto objektů.

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Perný víkend pro silničáře.  Najezdili 61 tisíc kilometrů.

4. 12. 2023

Perný víkend pro silničáře. Najezdili 61 tisíc kilometrů.

První adventní víkend byl pro silničáře v letošní zimní sezoně zatím tím nejnáročnějším, najezdili 61 tisíc kilometrů. Sněžilo na celém území Pardubického kraje, kde napadlo 20 až 35 centimetrů mokrého sněhu

Oznámení
Krajští silničáři se o víkendu nezastavili

27. 11. 2023

Krajští silničáři se o víkendu nezastavili

Zima je už tady a od pátku 24. do pondělí 27. listopadu to pocítili zejména zaměstnanci Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk). Sníh napadl v našem regionu nejenom ve vyšších, ale i středních polohách. Nejvíce práce měli silničáři s údržbou komunikací na Chrudimsku, Hlinecku, Svitavsku, Poličsku, Orlickoústecku, Lanškrounsku, Žamberecku a Králicku.

Další aktuality