Brzy začnou přípravy na opravu Wonkova mostu, dopravní omezení se chystají od června

21. 1. 2024

Letos začne avizovaná oprava Wonkova mostu přes Labe v Pardubicích, trvat má do října roku 2025. Stavaři začnou přípravnými pracemi na přelomu února a března, v současné době se řeší přesné termíny. Dopravní omezení v podobě provozu jedním pruhem v obou směrech je naopak již teď potvrzené od června. Most zůstane po dobu rekonstrukce průchozí i pro pěší. Pardubický kraj vše koordinuje s magistrátem, Ředitelstvím silnic a dálnic tak, aby dopady na občany byly co nejmenší.

Most Pavla Wonky je klíčovou dopravní stavbou v Pardubicích a projede přes něj více než 20 tisíc aut denně. V letošním roce začne jeho roky plánovaná oprava. K ní dojde kvůli tomu, že je potřeba vyměnit nosná předpínací lana, která korodují. „Nejde ale pouze o rekonstrukci. Připravíme most pro jednodušší údržbu dalším generacím. Nosná lana jsou v současné době uložená ve speciální pěně. V rámci opravy budou nahrazena novými s dvouplášťovou ochranou proti korozi. Zároveň vznikne na koncích mostu takový tunel, díky kterému se k nim v budoucnu lépe dostaneme, a případně další údržbové práce budou moci proběhnout již bez omezení provozu. Je to tedy také investice do budoucna,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Pro Pardubický kraj je oprava Wonkova mostu na seznamu klíčových projektů pro letošní a příští rok. „Jedná se o jednu z největších staveb v naší režii, je vysoutěžená ve výši 183,4 milionů korun s DPH. Rozložená je do dvou stavebních sezon a již delší dobu vše koordinujeme s kolegy z magistrátu i Ředitelství silnic a dálnic, abychom minimalizovali dopady na dopravu ve městě,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Koordinace s magistrátem i ŘSD

Oprava omezí provoz ve městě na dlouhou dobu, a proto bylo vše potřeba pečlivě naplánovat. „Abychom obyvatelům Pardubic co nejméně komplikovali situaci, proběhlo několik koordinačních schůzek, a nakonec se díky vstřícnosti všech zúčastněných podařilo najít cestu, která bude dopravu zatěžovat co nejméně,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Dopravní omezení až od června, most ale bude průjezdný

Práce na Wonkově mostu začnou na přelomu února a března přípravou přeložek a dalšími nutnými úkoly. Ty si nevyžádají žádná dopravní omezení. To se změní v červnu, kdy se odstartuje nutná výměna lan volného předpětí. Právě u nich ukázaly prohlídky špatný stav vlivem koroze. Činnost je naplánována na několik etap právě proto, aby se nestalo, že most bude zcela uzavřen a v krajském městě nastane dopravní kolaps. Nyní na mostě jezdí doprava ve dvou jízdních pruzích pro každý směr, omezení bude na jeden a jeden pruh, případně na dva a jeden pruh. Celá rekonstrukce skončí na podzim roku 2025.

Pardubický kraj bude o přípravách a samotné stavbě podrobně informovat, s infokampaní začne v příštích týdnech.

O Wonkově mostu

Most měří více než 172 metrů a jeho hmotnost dosahuje přibližně 9000 tun. Šířka stavby je necelých 25 metrů, z toho 18 metrů slouží pro vozovku a zbývající šířka potom pro pěší a cyklisty. Nosných lan je v každém komorovém nosníku 12, celkem tedy 36. Jejich funkce spočívá především v zajištění dostatečné únosnosti mostu při zatížení automobily.

Předpokládaný harmonogram stavby

  • únor až květen 2024: přípravné práce s žádnými či malými dopravními omezeními
  • 1. června 2024 – 1. listopadu 2024 doprava na mostě v režimu 1+1
  • Převedení dopravy do krajních pruhů, bude se pracovat ve středu mostu, kde budou probíhat zemní práce v předpolích a budou se měnit přepínací lana.
  • Nelze odbočit z Hradecké do nábřeží, z nábřeží na most lze.
  • 1. listopadu 2024 – 31. října 2025 doprava na mostě v režimu 1+1 přes mostní provizoria
  • Na počátku a konci období provozu přes mostní provizoria dojde k převěšení troleje. Omezení bude vždy na dva víkendové dny, probíhají jednání s Dopravním podnikem města Pardubice. Doprava je převedena na střed mostu, práce probíhají v krajních polích.
  • Předpoklad dokončení opravy mostu říjen 2025

Oddělení komunikace a sekretariátu hejtmana
Autor článku

CO VÁS ZAJÍMÁ

Skončila náročná rekonstrukce silnice mezi Borovou a Oldřiší

6. 6. 2024

Skončila náročná rekonstrukce silnice mezi Borovou a Oldřiší

Od roku 2021 se rekonstruovala silnice III/357 24 v průtahu obcemi Borová a Oldřiš na Svitavsku. Rekonstrukce přibližně pět kilometrů dlouhého úseku byla náročná z technického hlediska, navíc bylo nutné zachovat dopravní obslužnost obce. To se nakonec podařilo a řidiči i obyvatelé se mohou po letech dopravních omezení těšit ze zbrusu nové komunikace.

Úpravy na Wonkově mostě

27. 5. 2024

Úpravy na Wonkově mostě

Ve dnech 28 a 29. května od 19:00 do 1:00 budou probíhat práce na úpravě veřejného osvětlení a přesunu přechodu pro chodce za mostem směrem od centra.

Další aktuality