BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU JE PRO PARDUBICKÝ KRAJ, SILNIČÁŘE VELKOU PRIORITOU

15. 4. 2022

Pardubický kraj, respektive Správa a údržba silnic Pardubického kraje, věnuje bezpečnosti prvořadou pozornost. Lidské životy jsou to nejcennější, co se pohybuje na komunikacích. Plechy a hmotné škody jsou až druhořadé. Převážná část bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je ovlivňována stavebnětechnickým stavem řešení komunikací. Chování účastníků silničního provozu predikuje stavebnětechnický stav. Teprve potom následuje dopravní značení, které potvrzuje skutečnost určitého rizika pro účastníka silničního provozu. Nejvíce ohroženi v silničním provozu jsou chodci a cyklisté. Kromě helmy cyklisté nemají na sobě žádné bezpečnostní prvky. Oděv je při nárazu neuchrání.

Státní fond dopravní infrastruktury myslí na tyto ohrožené skupiny. Jedním z jejich dotačních titulů je bezpečnost silničního provozu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje se o tyto dotační tituly zajímá a realizuje je. „Byli jsme úspěšní v roce 2021. Získali jsme celou částku 15 miliónů korun“, dodal Miroslav Němec ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Z této alokované částky se bude v Pardubickém kraji řešit bezpečnost na těchto komunikacích:
-    II/322 DAŠICE
-    II/360 LANŠPERK  
-    II/312 LICHKOV
-    II/368 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
-    II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ
-    II/324 PARDUBICE, WONKŮV MOST
-    II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA
-    II/360 DOLNÍ ÚJEZD
-    II/333 PŘELOUČ
-    II/358 CHRAST
-    II/360 ŠEDIVEC
-    II/355 HOLETÍN
-    III/36625 HRADEC NAD SVITAVOU
-    III/34026 CHRUDIM
-    III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA

Předpokládá se, že se vše bude projektovat a realizovat v letošním roce. Silničáři v Pardubickém kraji budou letos také pracovat na odstranění nehodových lokalit. Prioritu dostává křižovatka silnic II/358 a II/306 a III/35629 ve Skutči. Silničáři se zaměří i na změnu příčného sklonu vozovky na silnici II/358 ve stoupání ze Skutče na Přibylov.

Bezpečnost silničního provozu má i jiné prvky. Cyklostezky a chodníky jsou tou další problematikou. O finanční podporu na SFDI na tyto projekty žádají obce a města. Cyklostezek v Pardubickém kraji se připravuje mnoho. Největším projektem je cyklostezka z Pardubic na Hradec Králové přes Jaroměř až na Kuks. Jedná se o cyklostezku, která vede Polabím. Ta bude navazovat dále na Děčín až do Německa. Plánují se také menší cyklostezky, které propojí obce nebo jejich místní části.

„Všechna města a obce cyklostezky připravují. Nyní je rozpracována trasa pro cyklisty Orel – Slatiňany. Je to reakce na vybudovaný obchvat Slatiňan a Chrudimi, kde došlo ke změně dopravních poměrů. Takových případů jsou v našem kraji desítky“, poznamenal Miroslav Němec.

U těchto cyklostezek se na daných projektech podílí i SÚS Pk kvůli stavebně technickým požadavkům, jako je například odvodnění či veřejné osvětlení, poskytnutí pozemků.

Bezpečnost je řešena i při rekonstrukci či výstavbě nového mostu, kde silničáři už budují chodníky a pruhy pro cyklisty. Rozdíl mezi pruhem pro cyklisty a cyklostezkou je, že cyklostezka je určena jen cyklistům. Cyklopruh je oddělená část vozovky, většinou podélnou čárou souvislou, s piktogramy cyklisty.

Pro bezpečnost silničního provozu jsou důležitá i stavebně technická řešení jednotlivých komunikací. Závažnou součástí jsou smykové vlastnosti živičných vrstev. Silničáři smykové vlastnosti řeší ve všech meteorologických podmínkách, tedy jak za mokra, tak i za sucha. „V této oblasti jsme velmi inovativní, protože vyrábíme tiché kryty vozovek. Současně tato technologie má nadstandartní protismykové vlastnosti“, doplnil Němec.

 

CO VÁS ZAJÍMÁ

Odborníci z dopravy řešili v Pardubicích inovace

27. 1. 2023

Odborníci z dopravy řešili v Pardubicích inovace

Vysoké ceny drtící trh, nedostatek některých stavebních komodit, výměna zkušeností i vzájemné informování o plánech na následující období. To jsou hlavní témata posledních pracovních setkání, kterých se pravidelně v Pardubicích účastní zástupci samospráv, firem působících v oblasti dopravních staveb a významných státních organizací. V polovině ledna se uskutečnilo další z těchto jednání.

Akce Událo se v SUSPk
Před krajskými silničáři je náročný rok

27. 1. 2023

Před krajskými silničáři je náročný rok

Krajští silničáři jsou uprostřed sezóny, která je plně zaměstnává při zmírňování dopadů počasí na dopravu. To ovšem rozhodně neznamená, že by neměli přesné plány pro celý nadcházející rok. A v případě velkých investičních akcí, jakými bude oprava mostu Pavla Wonky v Pardubicích nebo mostu spojujícího labské břehy v Řečanech nad Labem, na ještě delší dobu.

Akce Oznámení

Další aktuality