O nás

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, krajská příspěvková organizace, se sídlem v Pardubicích - Doubravicích je organizací zřízenou pro zajišťování správy a údržby silnic II. a III. tříd v majetku Pardubického kraje.
V roce 2002 organizace vznikla sloučením bývalých Správ a údržeb silnic Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Litomyšl. V rámci kraje působí celkem 15, optimálně umístěných cestmistrovství a to: v Pardubicích, Přelouči, Holicích, Chrudimi, Třemošnici, Luži, Hlinsku, Běstovicích, Litomyšli, Poličce, Žamberku, Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Svitavách, Moravské Třebové a odloučeném pracovišti v Králikách.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje mimo svou hlavní náplň provádí doplňkovou ekonomickou činnost - práce a služby pro ostatní vlastníky komunikací. Jedná se prakticky o kompletní servis v oblasti silničního stavitelství.

 

 V měsíci červnu 2010 organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje úspěšně obhájila recertifikačním auditem zavedený systém managementu řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a zároveň došlo k rozšíření systémů managementu o systém péče o životní prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu ČSN OHSAS 18001:2008. Audit v organizaci byl proveden renomovaným certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o. 
Zavedením integrovaného systému řízení organizace zkvalitnila poskytování svých služeb s ohledem na požadavky zákazníků, kterými jsou Pardubický kraj, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, obce a města v Pardubickém kraji, privátní objednatelé a přeneseně vlastně všichni uživatelé silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji.

V  roce 2008 Správa a údržba silnic Pardubického kraje obdržela od Etického fóra České republiky bronzový čestný titul - „ Podnik FAIR PLAY 2007 “ za prosazování etických principů ve vztahu k obchodním partnerům; o rok později již stříbrný -Podnik FAIR PLAY 2008a v roce 2010 zlatý čestný titul - "Podnik FAIR PLAY 2009". Dne 23. října 2012 převzala Správa a údržba silnic Pardubického kraje ocenění ,,Bezpečný podnik"

V květnu 2017 Správa a údržba silnic Pardubického kraje opakovaně obdržela rating od společnosti Moody's International s vysokým hodnocením Aa1.cz
Toto ratingové hodnocení vyjadřuje finanční důvěryhodnost organizace , schopnost dostát svým závazkům a ,,její hospodářské zdraví".

Činnost organizace je každoročně prezentována na Silničním veletrhu v sídle firmy v Doubravicích. V září 2017 se konal již 16. ročník.

Tisknout