Nabídka služeb

Nabídka prací a služeb - doplňková činnost organizace

Správa a údržba silnic Pardubického kraje zajišťuje zimní údržbu silnic a opravy komunikací v letních období z titulu zřízené organizace k tomuto účelu.

V souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, organizace vykonává doplňkovou činnost.

Doplňková činnost představuje prakticky kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství i pro ostatní subjekty, nejenom pro cestující veřejnost. Našimi prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby.

Činnost organizace Správy a údržby silnic Pardubického kraje je každoročně prezentována na Silničním veletrhu, v září 2017 proběhl již XVI. ročník.

Nabídka prací a služeb Správy a údržby silnic Pardubického kraje

1. Běžná údržba komunikací:

 • čištění vozovek předsazeným, nebo závěsným koštětem
 • čištění vozovek samosběrem
 • mytí vozovek tlakovou vodou s rozstřikovací lištou
 • výspravy výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem
 • výspravy výtluků asfaltovou směsí za tepla i za studena
 • nátěry vozovek (lokální výspravy ,celoplošné nátěry)
 • frézování lokálních poruch vozovky
 • pokládka živičných krytů

2. Obnova a údržba dopravního značení:

 • čištění svislého dopravního značení (SDZ) strojním mytím
 • výměna SDZ na původním stojanu
 • zřízení SDZ včetně stojanu a patky
 • zřízení a obnova vodorovného dopravního značení (VDZ)
 • pronájem svislého dopravního značení
 • označení objízdných tras dle stanovení dopravního značení

3. Obnova a údržba silničního příslušenství:

 • nátěry svodidel a zábradlí s očištěním (ručně, strojně)
 • výměna nebo nové zřízení svodidel a zábradlí
 • výměna nebo nové zřízení směrových sloupků
 • osazení zpomalovacích prahů
 • obnova nebo nové zřízení dopravního zrcadla
 • seřezávání krajnic
 • čištění a hloubení příkopů
 • opravy a zřízení propustů
 • čištění a opravy uličních vpustí
 • kosení travních porostů (strojně)
 • likvidace pařezů frézováním

Naše nabídka zahrnuje  i opravu propadlých poklopů a vpustí kanalizačních řadů vyfrézováním otvoru spárovou vykružovací pilou, výměnu poškozených dílů či vyzvednutí a následné uvedení povrchu komunikace do původního stavu. Dále byla tato nabídka rozšířena použitím nových materiálů - plastů a maltových směsí.

Frézování spáry Úprava šachty Dokončená oprava

4. Zajištění dopravy, zapůjčení strojů a mechanizmů s obsluhou:

 • doprava kameniva, stavebních hmot a asfaltových emulzí
 • zapůjčení drobné mechanizace s obsluhou (motorová pila, křovinořez, štěpkovač, jádrové odvrty, vibrační váleček, vibrační deska – pěch)
 • zapůjčení ocelových mostních provizorií

5. Technická pomoc:

 • zpracování návrhu doporučené obnovy a údržby komunikací dle příslušných technických podmínek
 • zajištění stanovení dopravního značení pro potřebu dopravního omezení
 • zpracování výběrového řízení na dodavatele stavby
 • technický dozor staveb dopravního charakteru

6. Pro zajištění zimní údržby silnic nabízíme prodej materiálu:

 • posypová sůl volně ložená, pytlovaná 20 a 50 kg
 • posypový materiál na zimní údržbu (drtě, písek)

Obchodní kontakt :

Sekretariát ředitele organizace:
Asistentka: Kateřina Hálová

Tel.:  466 052 711
E-mail:

Obchod a marketing:
Obch.náměstek: Jiří Horák Tel.:  466 052 743 
E-mail:

Obch.referent:Obch.referent:

Ivana Jungwirtová

Tel.: 466 052 746
E-mail: ivana.jungwirtova@suspk.cz

Tel.:

E-mail: 

Tisknout


Aktuality

28. 02. 2019

Setkání Klubu seniorů v dopravě tentokrát pod památnou lípou

Setkání Klubu seniorů v dopravě tentokrát pod památnou lípou

Na symbolickém místě, u památné lípy na Lipce, se uskutečnilo další setkání Klubu seniorů v dopravě Pardubického kraje. Již podruhé bývalé cestáře a dopraváky přijel podpořit lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik.

Archiv aktualit