Hlavní činnost

Hlavní činností organizace je zejména zajištění zimní a letní údržby silnic v Pardubickém kraji.
To prezentuje:

  • zabezpečení údržby a oprav silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství
  • zajištění údržby a oprav mostů
  • zabezpečení sjízdnosti silnic v zimním období dle plánu zimní údržby
  • zabezpečení prohlídek silnic a souvisejících objektů v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami
  • vedení majetkové evidence silnic, mostů, silničního příslušenství, pozemků a dalších nemovitostí
  • zajištění inženýrské a investorské činnosti.Výsprava výtluků                                  

Tisknout


Aktuality

18. 10. 2017

Jsme společensky odpovědnou firmou

Jsme společensky odpovědnou firmou

Být zodpovědný vůči svým zaměstnancům, klientům i společenskému prostředí obecně, takový je závazek Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Příspěvková organizace Pardubického kraje tento dobrovolný závazek na sebe vzala již před lety, nyní chce být ještě otevřenější. 

Archiv aktualit