Podmínky užití

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Tisknout


Aktuality

03. 11. 2017

Vyřešení kalamitní situace

Vyřešení kalamitní situace

Uzavřené úseky silnic jsou již všechny otevřené, závady jsou k dnešku odstraněny.

Archiv aktualit