08.06.2009 07:57

Kniha: Silnice v Pardubickém kraji, historie a současnost

Info o prodeji publikace :

Cena: 720 Kč (včetně DPH)

  •  Vyřizuje: Jungwirtová Ivana
  •                  referent pro obchod a marketing
  •                  mobil:  602 185 532
  •                  telefon: 466 052 736

e-mail    

                 

 

Cíle knihy:

Cílem knihy je zachytit historii, uchovat paměť pro příští generace o více než tisíciletém vývoji správy a výstavby pozemních komunikací v našem kraji. Záměrem autorů je seznámit čtenáře s vývojem techniky, užívaných pracovních postupů a materiálů, vyprávět příběh  o obětavosti mnoha generací silničářů i vyzdvihnout celospolečenský přínos práce pracovníků v oboru pro život obyvatel měst i nejmenších obcí kraje.

Kniha si klade za úkol i motivovat nejmladší generaci, žáky a studenty, ke studiu historie a k zájmu o silničářský obor. Cílem je i vzbudit u mladé generace zájem o dílo předchozích generací a posilovat hrdost nad příslušností ke svému kraji. 

Přínosy knihy:

Kniha o historii vývoje silnic kraje je z pohledu naší republiky prvním takovým počinem. Dosud žádné takové obdobné ucelené a přehledné pojednání o historii silnic u nás nevzniklo. Autoři usilují o zdokumentování vývoje rozsáhlé silniční sítě kraje, její výstavby a údržby.

Na vhodných příkladech, bohatých přehledech a velkém množství ilustrací tento jev popisují a vysvětlují. Kniha může sloužit jako vhodný informační zdroj studentům středních odborných škol i nejširší veřejnosti zajímající se o historii i současnost silničního stavitelství, údržby a správy komunikací.
Poprvé u nás je v této literatuře představena silnice nejen jako dopravní pruh, ale i jako společenský prostor. Významně je podtržena souvislost se životním prostředím a památkovou péčí.

Autoři knihy

Luděk Štěpán – Jaromír Pražan

Luděk Štěpán, nar. 1932 v Nasavrkách, absolvent Vyšší vodotechnické školy ve Vysokém Mýtě, odborník s dlouholetou praxí technika v silničním stavitelství, zakladatel a první ředitel Souboru lidových staveb a řemesel na Vysočině, je autorem mnoho odborných statí a publikací o lidových a zejména technických stavbách u nás i v zahraničí. Mezi jeho nejznámější práce patří knihy Klíč od domova – lidové stavitelství východních Čech, Dílo mlynářů a sekerníků I. a II. Z prací s regionální tématikou např. Chrudimsko – utváření venkovských sídel a Chrudimsko ztracené i zachráněné poklady.


Ing. Jaromír Pražan, nar. 1951 ve Vysokém Mýtě, absolvent Fa strojní ČVUT Praha, Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Praha a specializačního studia na Ústavu pozemních komunikací Fa stavební VUT Brno, odborný učitel na SŠPST a VOŠ Chrudim, učitel s dlouholetou zkušeností ve výuce problematiky silničního stavitelství v rámci programu celoživotního vzdělávání, je autorem odborných textů pro výuku oboru silničního stavitelství a drobnějších příspěvků k historii svého bydliště.

Stručný přehled kapitol

I      Vývoj veřejné a silniční správy

Vývoj členění krajů, okresů až po obvody pověřených úřadů – Vývoj správy státních a okresních silnic až po Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. 

II    Nejstarší obchodní cesty a stezky

Nejstarší komunikační směry – Středověké stezky.

III    Cesty a silnice do poloviny 18. století

Komunikace doložené v mapách a záznamech – Mosty (klenuté a dřevěné zastřešené) – Dopravní značení – Provoz na cestách a silnicích – Formanské hospody a kovárny – Celnice, mýta.  

IV    Období císařských silnic 1750–1850

 Výstavby císařských silnic – Charakteristika silnic a technologie – Mosty, dopravní značení

– Stromořadí – Doplňkové objekty a zařízení.

V     Silnice od poloviny 19. století do roku 1918

Státní silnice, okresní silnice, nástup nových technologií – Mosty (první ocelové železo - betonové mosty) – Další příslušenství silnic (dopravní značení, stromořadí) – Provoz (soumrak normanské dopravy, parní vozidla, cyklisté, motorová vozidla) – Doplňkové objekty (mýta, nadzemní vedení, pomníky, církevní objekty) – Významné osobnosti (Josef Šembera, prof. Krystian Petrlík).

VI    Období 1. republiky a protektorátu (1918–1945)

Silniční síť – Správa a údržba silnic – Okresní silnice (dobudování sítě, nouzové stavby, údržba) – Nové pracovní postupy (první živičné a betonové kryty, silikátové vozovky)

– Nové mostní objekty (železniční podjezdy, dálniční mosty, vozovky na přehradních hrázích)

– Příslušenství silnic – Provoz (první autobusové spoje, výroba motorových vozidel v rámci kraje, autoopravny) – Benzínová čerpadla – Vojenská opatření na silnicích – Oběti nacistické okupace.

VII    Silnice v období 1945–2001

Vytvoření výrobních základen pro údržbu, stavbu a projekci – Novostavby a větší rekonstrukce silnic, obchvaty měst – Nové technologie – Dosažení úplné bezprašnosti silniční sítě – Mosty (vojenské, první mosty z předpjatého betonu, mimoúrovňové křížení komunikaci) – Práce a lidé.

VIII    Od Krajské silniční služby po Silnice, s.p.

Krajská silniční služba Pardubice (KSS) – Výstavba nového sídla KSS – Silniční národní a státní podnik – Závod Chrudim – Závod Litomyšl – Výstavba závodu – Podnikové ředitelství – Projekce – Laboratoře – Dílny – Lomařský závod – Práce a lidé.

IX    Cestmistrovství Pardubického kraji

Cestmistrovství v rámci provozu Chrudim (Chrudim, Hlinsko, Holice, Luže, Pardubice, Přelouč, Třemošnice) – Cestmistrovství v rámci provozu Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí, Běstovice, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Žamberk) – Počátky cestmistrovství – Umístění – Výstavba – Strojní vybavení – Práce a lidé. 

X    Silnice současnosti – období  2002–2008

Správa a údržba silnic – Pardubického kraje (SÚS Pk) – Samospráva v řízení SÚS Pardubického kraje – Ředitelství SÚS Pk – Ředitelství ŘSD Správa Pardubice – Silniční síť – Novostavby a větší rekonstrukce – Životní prostředí – Zeleň komunikací – Obnova krajinné silniční vegetace v Pardubickém kraji.

XI    Odborné školství

Dopravní fakulta Jana Pernera Pardubice – Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto – Průmyslová střední škola Letohrad – Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim – Historie školy – Současnost školy – Studijní programy.

Tisknout


Aktuality

06. 09. 2017

Silniční veletrh 2017

Silniční veletrh 2017

Mezinárodní Silniční veletrh své brány otevře už po šestnácté, ale opět bude trochu jiný. Letošní ročník nabídne nejmodernější techniku a špičkové technologie, ale také předvede „krásu starých strojů“. To vše v pátek 8. září 2017 v Pardubicích.

Archiv aktualit