13.08.2010 09:29

Kniha: Silnice v Pardubickém kraji, historie a současnost

Info o prodeji publikace :

Cena: 720 Kč (včetně DPH)

  • Vyřizuje: Jungwirtová Ivana
  • referent pro obchod a marketing
  • mobil: 602 185 532, telefon: 466 052 746

e-mail: info@suspk.cz


knihaCíle knihy:

Cílem knihy je zachytit historii, uchovat paměť pro příští generace o více než tisíciletém vývoji správy a výstavby pozemních komunikací v našem kraji. Záměrem autorů je seznámit čtenáře s vývojem techniky, užívaných pracovních postupů a materiálů, vyprávět příběh o obětavosti mnoha generací silničářů i vyzdvihnout celospolečenský přínos práce pracovníků v oboru pro život obyvatel měst i nejmenších obcí kraje.

Kniha si klade za úkol i motivovat nejmladší generaci, žáky a studenty, ke studiu historie a k zájmu o silničářský obor. Cílem je i vzbudit u mladé generace zájem o dílo předchozích generací a posilovat hrdost nad příslušností ke svému kraji.

Přínosy knihy:

Kniha o historii vývoje silnic kraje je z pohledu naší republiky prvním takovým počinem. Dosud žádné takové obdobné ucelené a přehledné pojednání o historii silnic u nás nevzniklo. Autoři usilují o zdokumentování vývoje rozsáhlé silniční sítě kraje, její výstavby a údržby.

Na vhodných příkladech, bohatých přehledech a velkém množství ilustrací tento jev popisují a vysvětlují. Kniha může sloužit jako vhodný informační zdroj studentům středních odborných škol i nejširší veřejnosti zajímající se o historii i současnost silničního stavitelství, údržby a správy komunikací.
Poprvé u nás je v této literatuře představena silnice nejen jako dopravní pruh, ale i jako společenský prostor. Významně je podtržena souvislost se životním prostředím a památkovou péčí.

Autoři knihy


Luděk Štěpán – Jaromír Pražan

Luděk Štěpán, nar. 1932 v Nasavrkách, absolvent Vyšší vodotechnické školy ve Vysokém Mýtě, odborník s dlouholetou praxí technika v silničním stavitelství, zakladatel a první ředitel Souboru lidových staveb a řemesel na Vysočině, je autorem mnoho odborných statí a publikací o lidových a zejména technických stavbách u nás i v zahraničí. Mezi jeho nejznámější práce patří knihy Klíč od domova – lidové stavitelství východních Čech, Dílo mlynářů a sekerníků I. a II. Z prací s regionální tématikou např. Chrudimsko – utváření venkovských sídel a Chrudimsko ztracené i zachráněné poklady.


Ing. Jaromír Pražan, nar. 1951 ve Vysokém Mýtě, absolvent Fa strojní ČVUT Praha, Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Praha a specializačního studia na Ústavu pozemních komunikací Fa stavební VUT Brno, odborný učitel na SŠPST a VOŠ Chrudim, učitel s dlouholetou zkušeností ve výuce problematiky silničního stavitelství v rámci programu celoživotního vzdělávání, je autorem odborných textů pro výuku oboru silničního stavitelství a drobnějších příspěvků k historii svého bydliště.

Stručný přehled kapitol


I  Vývoj veřejné a silniční správy

Vývoj členění krajů, okresů až po obvody pověřených úřadů – Vývoj správy státních a okresních silnic až po Správu a údržbu silnic Pardubického kraje.

II Nejstarší obchodní cesty a stezky

Nejstarší komunikační směry – Středověké stezky.

III Cesty a silnice do poloviny 18. století

Komunikace doložené v mapách a záznamech – Mosty (klenuté a dřevěné zastřešené) – Dopravní značení – Provoz na cestách a silnicích – Formanské hospody a kovárny – Celnice, mýta.

IV Období císařských silnic 1750–1850

Výstavby císařských silnic – Charakteristika silnic a technologie – Mosty, dopravní značení

– Stromořadí – Doplňkové objekty a zařízení.

V  Silnice od poloviny 19. století do roku 1918

Státní silnice, okresní silnice, nástup nových technologií – Mosty (první ocelové železo - betonové mosty) – Další příslušenství silnic (dopravní značení, stromořadí) – Provoz (soumrak normanské dopravy, parní vozidla, cyklisté, motorová vozidla) – Doplňkové objekty (mýta, nadzemní vedení, pomníky, církevní objekty) – Významné osobnosti (Josef Šembera, prof. Krystian Petrlík).

VI Období 1. republiky a protektorátu (1918–1945)

Silniční síť – Správa a údržba silnic – Okresní silnice (dobudování sítě, nouzové stavby, údržba) – Nové pracovní postupy (první živičné a betonové kryty, silikátové vozovky)

– Nové mostní objekty (železniční podjezdy, dálniční mosty, vozovky na přehradních hrázích)

– Příslušenství silnic – Provoz (první autobusové spoje, výroba motorových vozidel v rámci kraje, autoopravny) – Benzínová čerpadla – Vojenská opatření na silnicích – Oběti nacistické okupace.

VII Silnice v období 1945–2001

Vytvoření výrobních základen pro údržbu, stavbu a projekci – Novostavby a větší rekonstrukce silnic, obchvaty měst – Nové technologie – Dosažení úplné bezprašnosti silniční sítě – Mosty (vojenské, první mosty z předpjatého betonu, mimoúrovňové křížení komunikaci) – Práce a lidé.

VIII Od Krajské silniční služby po Silnice, s.p.

Krajská silniční služba Pardubice (KSS) – Výstavba nového sídla KSS – Silniční národní a státní podnik – Závod Chrudim – Závod Litomyšl – Výstavba závodu – Podnikové ředitelství – Projekce – Laboratoře – Dílny – Lomařský závod – Práce a lidé.

IX Cestmistrovství Pardubického kraji

Cestmistrovství v rámci provozu Chrudim (Chrudim, Hlinsko, Holice, Luže, Pardubice, Přelouč, Třemošnice) – Cestmistrovství v rámci provozu Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí, Běstovice, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Žamberk) – Počátky cestmistrovství – Umístění – Výstavba – Strojní vybavení – Práce a lidé.

X  Silnice současnosti – období 2002–2008

Správa a údržba silnic – Pardubického kraje (SÚS Pk) – Samospráva v řízení SÚS Pardubického kraje – Ředitelství SÚS Pk – Ředitelství ŘSD Správa Pardubice – Silniční síť – Novostavby a větší rekonstrukce – Životní prostředí – Zeleň komunikací – Obnova krajinné silniční vegetace v Pardubickém kraji.

XI Odborné školství

Dopravní fakulta Jana Pernera Pardubice – Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto – Průmyslová střední škola Letohrad – Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim – Historie školy – Současnost školy – Studijní programy.


Seznam knihkupectví - Kniha ,,Silnice Pardubického kraje - historie a současnost"

Název knihkupectví:
Adresa:
Telefon:
Lejhanec spol. s.r.o. - odborná literatura Sladkovského 414, Pardubice 466 615 314
Helios - Jiří Raskazov Perštýnské nám. 49, Pardubice 466 512 371
Knihkupectví Lyra - Jan Zajíc Široká 117, Chrudim 469 620 696
Kuncovo Knihkupectví - Eva Chaloupková Nám. Přemysla Otakara II. 97, Vys. Mýto 465 483 038
Faltysovo knihkupectví - Jitka Hurtová Smetanovo nám. 109, Litomyšl 461 612 667
Paseka - Ladislav Horáček Hýblova 51, Česka Třebová 465 534 551
Josef Ambros - Knihkupectví M.J. Kociana 32, Ústí n. Orlicí 465 525 842
Knihkupectví Naděje - Olga Pírová Panská 25, Rychnov n. Kněžnou 494 530 492

Tisknout


Aktuality

28. 02. 2019

Setkání Klubu seniorů v dopravě tentokrát pod památnou lípou

Setkání Klubu seniorů v dopravě tentokrát pod památnou lípou

Na symbolickém místě, u památné lípy na Lipce, se uskutečnilo další setkání Klubu seniorů v dopravě Pardubického kraje. Již podruhé bývalé cestáře a dopraváky přijel podpořit lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik.

Archiv aktualit