26.09.2014 11:16

Dopravní konference 4.9.2014

Pardubice hostily Dopravní konferenci

Pardubice, 4. září 2014 - Přesně po roce se v Kongresovém centru AFI Palace Pardubice sešli dopravní experti, aby diskutovali o projektech a problémech týkajících se dopravní infrastruktury. Záštitu nad letošní Dopravní konferencí převzali zástupci Ministerstva dopravy, hejtman kraje Martin Netolický a náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. Přednesené příspěvky se dotkly snad všech důležitých témat: od obligátní R35, přes splavnění Labe, až po chystaný komplexní projekt dopravního uzlu Pardubice.

Konferenci otevřel hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Hovořil především o problémech souvisejících s čerpáním evropských dotací na projekty v oblasti dopravní infrastruktury či s výstavbou R35. Právě situaci na pětatřicítce, které se v regionu říká silnice smrti, označil hejtman za katastrofální. Podle něj se musí co nejdříve pohnout s výkupy pozemků, které dosud zoufale vázly. „Na celé trase plánované R35 jsou potřeba zhruba tři tisíce majetkoprávních vyrovnání. Těším se na to, až bude schválena nová legislativa a výkupy se pohnou,“ řekl hejtman s tím, že kraj sám nemá pravomoci situaci urychlit. Angažovat se musí vláda. „Když jsem nastoupil do funkce, měl jsem pocit, že netáhneme za jeden provaz, protože tu na jedné straně byly místní a krajské samosprávy a na straně druhé stát. Ale především na dopravní infrastruktuře za jeden provaz táhnout musíme, protože se týká nás všech,“ dodal hejtman na závěr svého vystoupení.
Mezi úvodní řečníky patřil také poslanec a předseda Hospodářského výboru Parlamentu České republiky Ivan Pilný. Ten nastínil současnou situaci v oblasti výstavby dopravní infrastruktury. „První dobrou zprávou je, že peníze jsou, a přestože nemohou uspokojit všechny požadavky, odpovídají tomu, co se dá v této zemi postavit. Druhá dobrá zpráva je to, že poprvé rozpočet pokrývá celé portfolio staveb. Nemyslí se jen na silnice, ale třeba i na železnice,“ prohlásil Ivan Pilný, který ale zároveň dodal i některé špatné zprávy. Mezi ty patří třeba stále nedostatečná legislativa v oblasti výkupu pozemků nebo v oblasti zadávání veřejných zakázek. Na nových zákonech se ale podle Pilného pracuje. „Chtěl bych především vyzvat exekutivu, aby myslela víc na spolupráci a méně na byrokracii.“
Ještě před otevřením jednotlivých témat vystoupil historik a předseda Společnosti Jana Kašpara Jiří Kotyk, který hovořil o zakladatelích moderní dopravy, kteří jsou spjati s Pardubicemi a Pardubickým krajem. Speciálně se zastavil u železničního projektanta Jana Pernera. Příští rok bude totiž rokem dvou výročí spjatých s touto osobností. „Věříme, že město Pardubice i Pardubický kraj uctí jeho památku co nejdůstojnějším způsobem, že připomínka Jana Pernera se stane celostátní záležitostí.“
Následně už se mohlo přejít k jednotlivým tématům konference. Mezi těmi nechyběl například projekt Dopravního uzlu Pardubice, na kterém spolupracuje Pardubický kraj s Ministerstvem dopravy, prezentace pardubického letiště, představení projektů, které na území regionu realizuje SŽDC nebo plány týkající se významných silničních staveb na území Pardubického kraje, především zmíněné R35. Účastníci si vyslechli i zprávu o záměru splavnit Labe do Pardubic. V současnosti se čeká především na realizaci projektu Plavební stupeň Přelouč II. „Stávající legislativa bohužel umožňuje, že nevládní organizace tuto stavbu již 14

let blokují. Přesto stále věříme, že se v příštím roce začne stavět. Hotovo by mělo být v roce 2018,“ uvedl Martin Vavřička z Ředitelství vodních cest ČR.
Na závěr konference promluvil o realizaci investic na krajských silnicích náměstek hejtmana Jaromír Dušek. „V končícím realizačním období bylo či je realizováno celkem 122 projektů v celkové hodnotě 3 miliardy korun. Mezi nejvýznamnější úseky patří modernizace silnice Lanškroun - Tatenice nebo Vysoké Mýto – Choceň,“ uvedl náměstek s tím, že v nadcházejícím období počítá kraj s projekty za 3,1 miliardy korun.
Všichni zúčastnění zhodnotili konferenci jako velmi důležitou a prospěšnou. Ostatně letos dorazilo mnoho významných hostů. Kromě řady vystupujících se jí zúčastnili členové Hospodářského výboru a podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebo delegace z Prešovského samosprávného kraje. Pořadatelem konference je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, odbornými garanty pak Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Tisknout


Aktuality

28. 02. 2019

Setkání Klubu seniorů v dopravě tentokrát pod památnou lípou

Setkání Klubu seniorů v dopravě tentokrát pod památnou lípou

Na symbolickém místě, u památné lípy na Lipce, se uskutečnilo další setkání Klubu seniorů v dopravě Pardubického kraje. Již podruhé bývalé cestáře a dopraváky přijel podpořit lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik.

Archiv aktualit