26.09.2014 11:16

Dopravní konference 4.9.2014

Pardubice hostily Dopravní konferenci

Pardubice, 4. září 2014 - Přesně po roce se v Kongresovém centru AFI Palace Pardubice sešli dopravní experti, aby diskutovali o projektech a problémech týkajících se dopravní infrastruktury. Záštitu nad letošní Dopravní konferencí převzali zástupci Ministerstva dopravy, hejtman kraje Martin Netolický a náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. Přednesené příspěvky se dotkly snad všech důležitých témat: od obligátní R35, přes splavnění Labe, až po chystaný komplexní projekt dopravního uzlu Pardubice.

Konferenci otevřel hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Hovořil především o problémech souvisejících s čerpáním evropských dotací na projekty v oblasti dopravní infrastruktury či s výstavbou R35. Právě situaci na pětatřicítce, které se v regionu říká silnice smrti, označil hejtman za katastrofální. Podle něj se musí co nejdříve pohnout s výkupy pozemků, které dosud zoufale vázly. „Na celé trase plánované R35 jsou potřeba zhruba tři tisíce majetkoprávních vyrovnání. Těším se na to, až bude schválena nová legislativa a výkupy se pohnou,“ řekl hejtman s tím, že kraj sám nemá pravomoci situaci urychlit. Angažovat se musí vláda. „Když jsem nastoupil do funkce, měl jsem pocit, že netáhneme za jeden provaz, protože tu na jedné straně byly místní a krajské samosprávy a na straně druhé stát. Ale především na dopravní infrastruktuře za jeden provaz táhnout musíme, protože se týká nás všech,“ dodal hejtman na závěr svého vystoupení.
Mezi úvodní řečníky patřil také poslanec a předseda Hospodářského výboru Parlamentu České republiky Ivan Pilný. Ten nastínil současnou situaci v oblasti výstavby dopravní infrastruktury. „První dobrou zprávou je, že peníze jsou, a přestože nemohou uspokojit všechny požadavky, odpovídají tomu, co se dá v této zemi postavit. Druhá dobrá zpráva je to, že poprvé rozpočet pokrývá celé portfolio staveb. Nemyslí se jen na silnice, ale třeba i na železnice,“ prohlásil Ivan Pilný, který ale zároveň dodal i některé špatné zprávy. Mezi ty patří třeba stále nedostatečná legislativa v oblasti výkupu pozemků nebo v oblasti zadávání veřejných zakázek. Na nových zákonech se ale podle Pilného pracuje. „Chtěl bych především vyzvat exekutivu, aby myslela víc na spolupráci a méně na byrokracii.“
Ještě před otevřením jednotlivých témat vystoupil historik a předseda Společnosti Jana Kašpara Jiří Kotyk, který hovořil o zakladatelích moderní dopravy, kteří jsou spjati s Pardubicemi a Pardubickým krajem. Speciálně se zastavil u železničního projektanta Jana Pernera. Příští rok bude totiž rokem dvou výročí spjatých s touto osobností. „Věříme, že město Pardubice i Pardubický kraj uctí jeho památku co nejdůstojnějším způsobem, že připomínka Jana Pernera se stane celostátní záležitostí.“
Následně už se mohlo přejít k jednotlivým tématům konference. Mezi těmi nechyběl například projekt Dopravního uzlu Pardubice, na kterém spolupracuje Pardubický kraj s Ministerstvem dopravy, prezentace pardubického letiště, představení projektů, které na území regionu realizuje SŽDC nebo plány týkající se významných silničních staveb na území Pardubického kraje, především zmíněné R35. Účastníci si vyslechli i zprávu o záměru splavnit Labe do Pardubic. V současnosti se čeká především na realizaci projektu Plavební stupeň Přelouč II. „Stávající legislativa bohužel umožňuje, že nevládní organizace tuto stavbu již 14

let blokují. Přesto stále věříme, že se v příštím roce začne stavět. Hotovo by mělo být v roce 2018,“ uvedl Martin Vavřička z Ředitelství vodních cest ČR.
Na závěr konference promluvil o realizaci investic na krajských silnicích náměstek hejtmana Jaromír Dušek. „V končícím realizačním období bylo či je realizováno celkem 122 projektů v celkové hodnotě 3 miliardy korun. Mezi nejvýznamnější úseky patří modernizace silnice Lanškroun - Tatenice nebo Vysoké Mýto – Choceň,“ uvedl náměstek s tím, že v nadcházejícím období počítá kraj s projekty za 3,1 miliardy korun.
Všichni zúčastnění zhodnotili konferenci jako velmi důležitou a prospěšnou. Ostatně letos dorazilo mnoho významných hostů. Kromě řady vystupujících se jí zúčastnili členové Hospodářského výboru a podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebo delegace z Prešovského samosprávného kraje. Pořadatelem konference je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, odbornými garanty pak Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Tisknout


Aktuality

25. 01. 2019

Cestáři dětem předvedli zimní údržbu hodně zblízka

Cestáři dětem předvedli zimní údržbu hodně zblízka

Už devátý ročník dne otevřených dveří pro děti z mateřských škol uspořádala krajská správa a údržba silnic. „Mladí cestáři“ si v areálu chrudimského cestmistrovství užili spoustu zábavy a viděli cestářskou techniku velmi zblízka. Novinkou byl ledořez, který se dětem předvedl přímo v akci.

Archiv aktualit